Monitoring lastavica i piljaka

Urednik Uncategorized @hr

Porodica Hirundinidae (lastavice) broji 80-ak vrsta, a u Hrvatskoj obitava pet vrsta. Vješti su i okretni letači koji se hrane raznim letećim ili zrakom nošenim kukcima i paucima. Većina vrsta su selice, zimuju u Africi, a gnijezde se na našim prostorima.

Piljak se prepoznaje po plavo-blještavoj crnoj gornjoj strani tijela s bijelom trticom i bijelom donjom stranom tijela. Glava piljaka je crno-bijele boje, dok je kod lastavica crno-smeđa. Rep piljaka je kraći i manje rascjepljen nego kod lastavica. Piljak je manji, veličine oko 12 cm.  

Piljci (Foto: Arhiva NP PJ)

Piljci grade gnijezda na stambenim objektima, mostovima i drugim konstrukcijama, a lastavice najčešće u selima i manjim sredinama i to blizu domaćih životinja.

Lastavice gnijezdo najčešće smještaju zavučeno u unutrašnjost objekta za razliku od piljaka koji gnijezdo najčešće smještaju pod krovove i nadstrešnice. U jednoj sezoni mogu gnijezditi dva puta. Oba roditelja hrane ptiće.

Na području Nacionalnog parka Plitvička jezera gnijezde obje vrste. Velika bioraznolikost kukaca podržava njihovu brojnost, pogotovo kada je riječ o piljcima.

Lastavice u gnijezdu (Foto: Arhiva NP PJ)

Monitoring lastavica i piljaka provodi se tako da se na odabranom kvadrantu 1×1 km broje cjelovita i aktivna gnijezda ovih vrsta. Broje se u razdoblju od 20. svibnja do 20. lipnja. Za područje Parka najbolje je to raditi krajem preporučenog razdoblja. Monitoring gnijezdećih populacija ovih vrsta na području Parka vrši se dugi niz godina i glavni mu je cilj pratiti promjene u veličini populacija i području rasprostranjenosti. U 2020. godini monitoring je napravljen na uobičajenim lokacijama (Mukinje i „Kupalište“ – pristanište brodova na jezeru Kozjak. Zabilježeno je 65 okupiranih gnijezda piljaka i samo jedno gnijezdo lastavica. Lokacije na kojima se provodi ovaj monitoring nalaze se u urbanim dijelovima Parka, tako da je velika zastupljenost piljaka i gotovo nezastupljenost lastavica očekivana. Brojnost gnijezdećih populacija obje vrste na području Parka je stabilna.

Velika prijetnja ovim vrstama je korištenje kemijskih sredstava u poljoprivredi koji smanjuju broj kukaca kojima se hrane. Također, nestanak stoke (osobito goveda) iz staja smanjuje i broj lastavica. Stoka u štalama osigurava toplinu lastavicama tijekom gniježđenja, a posredno i velik broj kukaca kojima se lastavice hrane. Ekstremne vremenske prilike (nagla zahlađenja i obilne, dugotrajne kiše tijekom sezone gniježđenja) smanjuju raspoloživost kukaca što uzrokuje ugibanje mladih te imaju negativan utjecaj na uspjeh gniježđenja. Očuvanje tradicionalne, ekstenzivne poljoprivrede ključno je za zaštitu lastavica u RH.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (80/13) i Pravilniku o strogoj zaštiti vrsta (NN 114/13) lastavica i piljak su strogo zaštićene vrste u RH.