Obavijest agencijama

npp-admin Novosti

Poštovani,

radi poštivanja pozitivnih zakonskih propisa RH, te Pravilnika o unutarnjem redu Nacionalnog parka Plitvička jezera” (NN broj 38/96), a prvenstveno radi očuvanja i zaštite prirode te kulturnih dobara, sve grupe koji ulaze u Nacionalni park “Plitvička jezera moraju u svojoj pratnji imati turističkog vodiča ili turističkog pratitelja, odnosno zaposlenika Javne ustanove
Nacionalni park Plitvička jezera koji obavlja poslove stručnog vođenja u Ustanovi.

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN broj: 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14) – čl. 16. st. 2. “Za razgledavanje turističkih cjelina (lokaliteta) turistička agencija obvezna je koristiti turističkog vodiča koji je ovlašten za pružanje usluga turističkog vodiča za tu turističku cjelinu (lokalitet), odnosno osobu iz članka 26. stavka 8. ovoga Zakona”
– čl. 26. – čl. 36. (turistički vodič)
– čl. 37. – čl. 40. (turistički pratitelj)
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma
(NN broj: 7/16)

Usluge turističkog vodiča i turističkog pratitelja ne mogu obavljati strani državljani iz zemalja članica EU, koji od Ministarstva turizma nisu ishodili odobrenje.  Državljani zemalja izvan EU po Zakonu RH ne mogu ishoditi dozvolu Ministarstva turizma i ne mogu biti niti turistički vodič niti turistički pratitelj.

S ciljem očuvanja i zaštite prirode te kulturnih dobara i poštivanja zakonskih propisa RH, ljubazno vas molimo da se pridržavate gore navedenih uputa.

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera