Održana edukativna radionica – praćenje populacije vuka

Urednik Blog, Novosti stručne službe


U prostorijama ZSC-a dr. „Ivo Pevalek“ na Plitvičkim jezerima,  održana edukativna radionica  s ciljem  uspostave praćenja populacije vuka (Canis lupus)

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja tijekom 2022. godine organizira niz radnih sastanaka sektora zaštite prirode na terenu (javne ustanove nacionalnih parkova, parkova prirode te javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima županija) vezanih uz praćenje populacije vuka (Canis lupus) te postavljanje temelja za mrežu motritelja.

Prvi set radionica početkom ožujka vezan je uz početak intenzivnog sakupljanja uzoraka izmeta vuka za DNA analizu. Riječ je o neinvazivnoj metodi kojom se uzorkuje  genetski materijal životinja kojeg one ostavljaju u prirodi – izmet, dlaka, slina ili urin. Analizom je moguće dobiti individualni genotip životinje (prepoznavanje jedinke), kao i spol, razlikovanje vrste (vuk – pas ) ili križanac, srodstvene veze vukova/čopora, strukturu populacije i brojnost. Riječ je o sigurnoj i preciznoj metodi kojom se mogu dobiti svi neophodni (značajni) parametri za bolje upravljanje i očuvanje populacije, no ona iziskuje dodatni angažman i pokrivanje cjelokupnog teritorija rasprostranjenosti što nije lak zadatak.

Uz edukaciju, cilj sastanaka je i trajna uspostava i razvoj mreže motritelja na terenu  kako bi se uspjelo sakupiti što više kvalitetnih podataka koji bi u budućnosti doprinijeli boljim procjenama kao i boljem upravljanju.

Radionica za djelatnike JU NP Plitvička jezera kao i predstavnike javnih ustanova na području rasprostranjenosti vuka održana je 02.ožujka 2022. godine

Usporedno s tom aktivnosti započinje i provođenje projekta OPKK “Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova” (KK.06.5.1.03.0001) u okviru kojeg je sklopljen Ugovor za Uslugu razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU, Grupa 6: Izrada i razvoj programa praćenja za velike zvijeri s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja, EV: 800/02-20/41JN te su na sastanku predstavljene  i predstojeće aktivnosti koje se tiču praćenja populacije velikih zvijeri (vuka i risa) u Hrvatskoj.