Oglas za objavu agregata

Urednik Novosti

Na temelju Odluke ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ o imenovanju Povjerenstva za provedbu usmenog nadmetanja (licitacije) za prodaju rashodovane dugotrajne imovine – stacionarnog trofaznog elektro-agregata (dalje u tekstu: Povjerenstvo) od 15. studenog 2022., KLASA: 406-09/22-01/01; UR.BR: 2125/84-04-01/2-22-3 Povjerenstvo za provedbu postupka u sastavu Ivana Šindija (predsjednik), Marko Šimić (član) i Natalija Božičević (član), objavljuje

O G L A S

ZA PRODAJU RASHODOVANE DUGOTRAJNE IMOVINE

Oglašava se prodaja rashodovane dugotrajne imovine – stacionarnog trofaznog elektro-agregata,  putem usmenog javnog nadmetanja. Javno nadmetanje održati će se 28. studenog 2022. godine (ponedjeljak) u hotelu „Jezero“, dvorana FLORA (iza recepcije)  s početkom u 11:00 sati.

UVJETI PRODAJE

 • Predmet licitacije je stacionarni trofazni elektro-agregat „TORPEDO-KONČAR“, tip 356/311A, snage 64kVA, napona 220/380 volti i frekvencije 50 herca
 • Licitaciju provodi Povjerenstvo za prodaju uz vođenje zapisnika
 • Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe koje najkasnije 1 dan prije početka licitacije uplate jamčevinu od 10% iznosa od početne cijene predmeta na IBAN  HR 8923900011101336657, Poziv na broj  HR00 281122
 • POČETNA CIJENA JE =3.000,00 kuna bez PDV-a
 • Usmeno se licitira na taj način da natjecatelj može licitirati iznad početne cijene za novčani iznos od 300,00 kn  dok se ne dođe do najvećeg ponuđenog iznosa
 • Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na usmenom nadmetanju
 • Predmet se prodaje po sistemu „viđeno – kupljeno“ i prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za nedostatke i kvalitetu predmeta prodaje
 • Predmet prodaje može se pogledati od 22. do  25. studenog 2022. u kotlovnici Mukinje uz prethodnu najavu gospodinu Darku Rubčiću na broj 099/2767328
 • Isporuka: Kupac je dužan sam demontirati i odvesti agregat, po primitku uplate licitirane cijene na žiro – račun Ustanove, (ne duže od tri (3) dana)
 • Ukoliko uspješni ponuditelj u propisnom roku ne uplati i ne preuzme licitirani predmet, ponuditelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju Povjerenstvo će u pisanoj formi obavijestiti ponuditelja koji je u nadmetanju dao po visini drugu najvišu ponudu da u roku od  osam (8) dana izvrši uplatu i preuzme predmet.
 • Ovaj Oglas objaviti će se na oglasnim pločama Ustanove i službenoj web stranici Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Sve informacije o predmetnom nadmetanju zainteresirani mogu dobiti radnim danom u periodu od 07:00 do 15:00h na  mob. 099/2767328, Darko Rubčić.

Organizator zadržava pravo, u slučaju više sile, odgoditi održavanje usmenog nadmetanja, a o čemu će pravodobno biti istaknuta obavijest na web stranici Ustanove.

Plitvička Jezera, 21. studenog 2022.

                                                                                                                                 Povjerenstvo

Oglas za prodaju agregata.docx