Otvorenje radova katastarske izmjere NP Plitvička jezera, NP Paklenica i NP Sjeverni Velebit

Urednik Novosti

Za lokalno stanovništvo bez dodatnih troškova

Otkrivanjem informativne ploče u Nacionalnom parku Paklenica, 26. listopada 2021. godine započela je provedba katastarske izmjere na području NP Paklenica, NP Plitvička jezera i NP Sjeverni Velebit u sklopu projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dodijelilo je Državnoj geodetskoj upravi bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“, kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima KK.06.5.2.06.0001“.

Primarni cilj projekta je upis posebnih pravnih režima na katastarskim česticama unutar granica zaštićenih područja te stvaranje preduvjeta za upis prava prvokupa u službenim registrima na katastarskim česticama unutar granica nacionalnih parkova te nadogradnja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), koja će omogućiti transparentnost i pristup podacima o granicama zaštićenih područja ostalim institucijama i tijelima državne uprave, gospodarstvu i građanstvu.

Ovim dijelom projekta predviđa se izrada elaborata katastarskih izmjera, na površini od cca 50.000 ha, unutar 6 nacionalnih parkova, koji obuhvaća 56 katastarskih općina. Projekt je podijeljen u dvije glavne grupe, gdje su NP Paklenica, NP Plitvička jezera i NP Sjeverni Velebit smješteni u Grupu 2. Vrijednost Ugovora za Grupu 2 iznosi 7.570.710,00 kn (bez PDV-a).

Otkrivanje informativne ploče u Nacionalnom parku Paklenica

Za lokalno stanovništvo bez dodatnih troškova

Ovom prilikom ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Igor Kreitmeyer izjavio je da je za nacionalne parkove i sve nositelje prava na nekretninama unutar parkova osigurana nova katastarska izmjera i povezana obnova zemljišne knjige bez dodatnih troškova za lokalno stanovništvo.

Otvaranju radova su prisustvovali ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Igor Kreitmeyer, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonio Šustić sa suradnicima, ravnateljice nacionalnih parkova Paklenica i Sjeverni Velebit, predstavnik NP Plitvička jezera te geodetske tvrtke koje su izvođači radova na projektu.