PONIŠTENJE NATJEČAJA zapošljavanje službenika na određeno vrijeme – referent javne nabave (m/ž) – 1 izvršitelj (radi zamjene odsutnog postojećeg zaposlenika)

Urednik Natječaji za posao

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), čl. 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene odsutnog postojećeg zaposlenika) – referent javne nabave (m/ž)– 1 izvršitelj s probnim radom  6 mjeseci u Službi zajedničkih poslova, Odjelu nabave i skladišta, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 21 od 1. ožujka 2019. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Dana 20. svibnja 2019. godine Ustanova je donijela Rezultate natječaja, ur. broj: 4012/19, kojim Rezultatima je kandidatu Martini Kovačević ponuđeno obavljanje poslova radnog mjesta referent javne nabave (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom  6 mjeseci.

Međutim, nakon objave Rezultata natječaja, izabrani kandidat je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od ponuđenog sklapanja ugovora o radu.

Slijedom navedenog, a obzirom da preostalo dvoje kandidata na pisanom testiranju radi utvrđivanja poznavanja propisa o javnoj nabavi nije zadovoljilo (postotak riješenosti manje od 50%), Ustanova obavještava prijavljene kandidate da se predmetni natječaj poništava.

U Plitvičkim Jezerima, 27. svibnja 2019.

Ur. broj: 4362/19

Ravnatelj

Tomislav Kovačević