Poziv kandidatima na intervju

Urednik Natječaji za posao

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU
natječaj za zapošljavanje službenika na određeno vrijeme
(radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika) –
referent javne nabave (m/ž) – 1 izvršitelj

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika) za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) u Odjelu nabave i skladišta, Službi zajedničkih poslova – 1 izvršitelj uz probni rad 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 6 od 17. siječnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 4 prijave.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji zadovoljavaju propisane formalne uvjete, pozivaju se da pristupe na intervju koji će se održati dana 7. veljače 2018. godine (srijeda) s početkom u 9,00 sati u Plitvičkim Jezerima – Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

 

Za radno mjesto: referent javne nabave (m/ž) Vrijeme početka intervjua
1. Katarina Burić 9,00 sati
2. Vesna Dukić Salopek 9,15 sati
3. Anka Vuković 9,30 sati
4. Ivana Pavelić 9,45 sati

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na intervju, kandidati se mogu obratiti v.d. voditeljici Službe zajedničkih poslova – tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

U Plitvičkim Jezerima, 31. siječnja 2018.
Ur. broj: 622/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević