Poziv kandidatima na testiranje – referent javne nabave

Urednik Natječaji za posao

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE I INTERVJU

referent javne nabave (m/ž) – 1 izvršitelj

na određeno vrijeme

 (radi zamjene odsutnog postojećeg zaposlenika)

 

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene odsutnog postojećeg zaposlenika) u Službi zajedničkih poslova, Odjelu nabave i skladišta – referent javne nabave (m/ž) – 1 izvršiteljs probnim radom od 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 21 od 1. ožujka 2019. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 6 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto – referent javne nabave (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom od 6 mjeseci,te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme – VSS-VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera i najmanje jedne godine radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na pisano testiranje radi utvrđivanja poznavanja propisa o javnoj nabavi, koje će se održati kako slijedi:

 

R.br. Ime i prezime
1. Marko Stanišić
2. Magdalena Kukuruzović
3. Marija Lucić
4. Martina Kovačević
5. Lidija Lapić

 

Testiranje će se održati dana 22. ožujka 2019. godine (petak) u Znanstveno-stručnom centru dr. Ivo Pevalek na Plitvičkim Jezerima (II kat – Konferencijska dvorana) s početkom u 9,00 sati.

Napomene za pisano testiranje:

– kandidati su obvezni  donijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije

– testiranje se sastoji od pisanog dijela – Zakon o javnoj nabavi NN br. 120/16(Napomena:za vrijeme testiranja dozvoljeno je korištenje Zakona o javnoj nabavi isključivo u pisanom obliku)

– pisani dio traje max 45 minuta i svi ga kandidati polažu istodobno u jednoj prostoriji

Intervju će započeti odmah po završetku pisanog testiranja, prema redoslijedu kako slijedi:

R. br. Ime i prezime Intervju
1. Marko Stanišić 10,00 sati
2. Magdalena Kukuruzović 10,15 sati
3. Marija Lucić 10,30 sati
4. Martina Kovačević 10,45 sati
5. Lidija Lapić 11,00 sati

 

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje i/ili intervju, kandidati se mogu obratiti v.d. voditeljice Službe zajedničkih poslova – tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

Kandidati koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

U Plitvičkim Jezerima, 15. ožujka 2019.

Ur. broj: 1790/19

 

Ravnatelj

Tomislav Kovačević