Rezultati ponovoljenog oglasa – Turistička sezona 2024.

Urednik Natječaji za posao, Novosti

(Oglas od 13. lipnja 2024. godine (Klasa: 112-03/24-02/01, Ur.broj: 2125/84-01/2-24-1) objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

I              SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.1. Radnik na održavanju NP/PP (raniji naziv: Radnik na uređivanju travnjaka) – 1 izvršitelj

 PREZIME I IME                                                 R.BR. PRIJAVE

 1. BIĆANIĆ MARKO                                    51

I.2. Pomoćni radnik (raniji naziv: Čistač u Parku)  –  4 izvršitelja

 PREZIME I IME                                                 R.BR. PRIJAVE

 1. OREŠKOVIĆ ANA                                            19
 2. POPOVIĆ MILICA                                           23
 3. ŠEBALJ ŽELJKO                                               25
 4. ŠUŠNJA DARKO                                              42

II             SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.2. Mornar (raniji naziv: Pomoćnik zapovjednika – mornar) – 1 izvršitelj

PREZIME I IME                                                 R.BR. PRIJAVE

 1. JURJEVIĆ IVICA                                                27

IV           PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.2. Konobar (raniji naziv: Konobar II) – 1 izvršitelj

PREZIME I IME                                                 R.BR. PRIJAVE

 1. VIDOVIĆ MILIJANA                                      33

IV.6. Vozač – dostavljač (ranij naziv: Vozač) – 1 izvršitelj

PREZIME I IME                                                 R.BR. PRIJAVE

 1. JANDRIĆ DANIJEL                                           7

IV.7. Pomoćni radnik (raniji naziv: Sobarica) – 2 izvršitelja

 PREZIME I IME                                                 R.BR. PRIJAVE

 1. VUJIČIĆ NIKOLINA                                         32
 2. SALKIĆ MERIMA                                              37

IV.8. Pomoćni radnik (raniji naziv: Čistačica) – 3 izvršitelja

PREZIME I IME                                                 R.BR. PRIJAVE

 1. MATVIIENKO OLHA                                        6
 2. KESER IVA                                                         58
 3. ŽIVKOVIĆ MARIJANA                                   56

IV.9. Pomoćni radnik (raniji naziv: Vešarica) – 2 izvršitelja         

PREZIME I IME                                                 R.BR. PRIJAVE

 1. ŠEPAC BEJZA                                                    28
 2. MLINARIĆ ANA                                                  45

VI           PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VI.1. Pomoćni radnik – 1 izvršitelj

PREZIME I IME                                                 R.BR. PRIJAVE

 1. KOSTENKO MYKHAILO                                 53

Djelomično se poništava Ponovljeni oglas – turistička sezona 2024. za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 1. Radnik na održavanju NP/PP (raniji naziv: Tesar)
 2. Vodič (raniji naziv: Turistički vodič)
 3. Informator /prodavač (raniji naziv: Prodavač II)
 4. Informator / prodavač (raniji naziv: Recepcionar II)
 5. Kuhar – slastičar 1 (raniji naziv: Kuhar II)
 6. Kuhar – slastičar 1 (raniji naziv: Kuhar roštilja/pečenjar)
 7. Pomoćni radnik (raniji naziv: Perač posuđa)
 8. Radnik na održavanju NP/PP (raniji naziv: Kućni majstor – elektrotehničar)

Napomene:

 • prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)
 • ukoliko se utvrdi da izabrani kandidat ima zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Ustanova će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
 • planirani početak rada je 10. srpnja 2024. godine, osim za radna mjesta za koja je potrebno pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za koja je planirani početak rada nakon obavljenog zdravstvenog pregleda
 • Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
 • Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabranog kandidata prihvaća li sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2024.;
 • ukoliko izabrani kandidat odustane od ponuđenog radnog mjesta poziva se da o tome pisano izvijesti Ustanovu;
 • u slučaju odustajanja izabranog kandidata i/ili prestanaka sklopljenog ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2024., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune rezultata predmetnog oglasa odnosno objaviti ponovno oglas ili isti poništiti

U Plitvičkim Jezerima 2. srpnja 2024. godine

KLASA: 112-03/24-02/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-24-68

                                                                                                                                              Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Rezultati oglasa