Poziv na razgovor (intervju) – oglas turistička sezona 2022. – Služba prihvata

Urednik Natječaji za posao

Poziv na razgovor (intervju) za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2022.)

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2022.) objavljenog dana 2. veljače 2022. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova), web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama br. 14/2022, objavljuje:

Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete iz oglasa za rad u:

SLUŽBI PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

Razgovor s kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za rad u Službi prihvata, vođenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i internog transporta obavljat će se 23. i 24. ožujka 2022. godine (srijeda i četvrtak) u hotelu Jezero (Plitvička Jezera) – tv salon – prema sljedećem rasporedu:

U srijedu 23. ožujka 2022. godine u hotelu Jezero (Plitvička Jezera) održati će se razgovor za sljedeća radna mjesta prema utvrđenom rasporedu:

II.1. TURISTIČKI VODIČ – 23.03.2022. 08,00 sati do 08,40 sati

 PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE                 

 1. ŠPEHAR MIHOVIL                         87
 2. MIKIĆ JASMINA                              475
 3. ŠPOLJARIĆ TOMISLAV                525
 4. TOMIČIĆ BIĆANIĆ IRENA          594

*Napomena:

 • S kandidatom Špehar Mihovilom (redni broj prijave 87) istovremeno će biti održan razgovor za radna mjesta Turistički vodič, Informator i Informator – blagajnik parkinga (sva radna mjesta u Službi prihvata)
 • S kandidatom Špoljarić Tomislavom (redni broj prijave 525) istovremeno će biti održan razgovor za radna mjesta Turistički vodič i Informator (sva radna mjesta u Službi prihvata)
 • S kandidatkinjom Tomičić Bićanić Irenom (redni broj prijave 594) istovremeno će biti održan razgovor za radna mjesta Turistički vodič, Informator i Recepcionar ulaznih recepcija (sva radna mjesta u Službi prihvata)

II.3. INFORMATOR

GRUPA I 23.03.2022. od 08,40 do 09,40

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. BIĆANIĆ ANA                                  16
 2. RUKAVINA KARMEN                   22
 3. RISTIĆ MIRJANA                            36
 4. MRLA NIKOLINA                           44
 5. POŽEGA MARINA                          60
 6. PREBEG IVAN                                 78
 7. BOŽIČEVIĆ JOSIP                           95
 8. FUNDUK RAJKO                             106
 9. KOSTELAC DAVOR                       109

*Napomena:

 • S kandidatkinjom Bićanić Anom (redni broj prijave 16) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informator, Informator – blagajnik parkinga i Recepcionar ulaznih recepcija I (sva radna mjesta u Službi prihvata)
 • S kandidatkinjom Ristić Mirjanom (redni broj prijave 36) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informator i Recepcionar ulaznih recepcija (sva radna mjesta u Službi prihvata)
 • S kandidatkinjom Požega Marinom istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informator i Recepcionar ulaznih recepcija (sva radna mjesta u Službi prihvata)
 • S kandidatom Prebeg Ivanom (redni broj prijave 78) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informator i Informator – blagajnik parkinga i Recepcionar ulaznih recepcija I (sva radna mjesta u Službi prihvata)

GRUPA II 23.03.2022. od 10,00 do 11,15

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. MATASIĆ SARA                              135
 2. BRAJDIĆ MIRELA                          193
 3. BIĆANIĆ IVANA  (1995.)            199
 4. MESIĆ ANITA                                  212
 5. SMOLČIĆ ANDREJ                         224
 6. HODAK MARKO (1999.)             250
 7. KRIZMANIĆ TOMISLAV              294
 8. VRBAN GRGUR                               305
 9. KONČAR SLAVICA                         327
 10. BOGDANIĆ MARINA                    328

*Napomena:

 • S kandidatkinjom Matasić Sarom (redni broj prijave 135) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informator i Informator – blagajnik parkinga (sva radna mjesta u Službi prihvata)
 • S kandidatkinjom Bićanić Ivanom (1995.) (redni broj prijave 199) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informator, Informator blagajnik parkinga i Recepcioner ulaznih Recepcija I
 • S kandidatom Vrban Grgurom (redni broj prijave 305) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informator i Recepcionar ulaznih recepcija

GRUPA III 23.03.2022. 11,15 do 12,15

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. JUKIĆ MATEA                                  330
 2. KRIZMANIĆ MIHOVIL                 365
 3. HODAK MATEŠIĆ BOŽANA       382
 4. HODAK PETAR                               392
 5. KATIĆ NIKOLA                               411
 6. GRDIĆ ANTONIA                            416
 7. FRANJKOVIĆ JELENA                  425
 8. LIPOVAC KARLA                            447
 9. BROZINČEVIĆ BOŽANA              448
 10. KOLAR INES                                    479

*Napomena:

 • S kandidatkinjom Jukić Mateom (redni broj prijave 330) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informatora i Recepcionara ulaznih recepcija I (sva radna mjesta u Službi prihvata)
 • S kandidatkinjom Hodak Matešić Božanom (redni broj prijave 382) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informatora i Informatora – blagajnika parkinga (sva radna mjesta u Službi prihvata)
 • S kandidatkinjom Brozinčević Božanom (redni broj prijave 448) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informatora, Informatora – blagajnika i Recepcionara ulaznih recepcija I (sva radna mjesta u Službi prihavata)
 • S kandidatkinjom Kolar Ines (redni broj prijave 479) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informator i Informator – blagajnik parkinga

GRUPA IV 23.03.2022. od 12,30 do 13,30

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE 

 1. CINDRIĆ FILIP                                504
 2. BIĆANIĆ IVANA (1982)              507
 3. CINDRIĆ NEVENKA                      559
 4. KREŠIĆ MIRELA                             625
 5. BANIĆ ANA                                      627
 6. GAŠPAROVIĆ VALENTINA        634
 7. VUKOVIĆ JELENA                          660
 8. DOLIĆ NADIJA                                681
 9. STILINOVIĆ MARIO                      697
 10. HODAK PETRA                               733

*Napomena:

 • S kandidatkinjom Bićanić Ivanom (1982.) (redni broj prijave 507) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informatora i Recepcionara ulaznih recepcija I (sva radna mjesta u Službi prihvata)
 • S kandidatkinjom Cindrić Nevenkom (redni broj prijave 559) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informatora i Informatora – blagajnika parkinga (sva radna mjesta u Službi prihvata)
 • S kandidatkinjom Dolić Nadijom (redni broj prijave 681) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informatora, Informatora – blagajnika parkinga i Recepcionara ulaznih recepcija I (sva radna mjesta u Službi prihvata)
 • S kandidatkinjom Hodak Petrom (redni broj prijave 733) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informatora i Recepcionara ulaznih recepcija I (sva radna mjesta u Službi prihvata)

U četvrtak 24. ožujka 2022. godine u hotelu Jezero (Plitvička Jezera) održati će se razgovor za sljedeća radna mjesta prema utvrđenom rasporedu:

II.4. INFORMATOR – BLAGAJNIK PARKINGA

GRUPA I 24.03.2022. 08,00 do 08,40

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. VUKOVIĆ PREDRAG                     98
 2. ŠPOLJARIĆ ANTE                          280
 3. ROSANDIĆ KRISTINA                  289
 4. BROZINČEVIĆ MATEJA               316

*Napomena:

 • S kandidatkinjom Brozinčević Matejom (redni broj prijave 316) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Informatora – blagajnika parkinga i Recepcionara ulaznih recepcija I (sva radna mjesta u Službi prihvata)

GRUPA II 24.03.2022. od 08,40 do 09,20

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. MAGDIĆ TOMISLAV                     459
 2. SERTIĆ NIKOLA                             467
 3. PRICA NEMANJA                           493
 4. ŠPEHAR ANITA                              583
 5. KRIZMANIĆ MILAN                      636
 6. TRAUBER DARJAN                       648
 7. KRPAN DRAGANA                         665

II.2. RECEPCIONAR ULAZNIH RECEPCIJA 24.03.2022. OD 09,40 DO 10,00

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. MATIJEVIĆ NIKOLINA         517
 2. MATASIĆ MARINA                621

II.7. VOZAČ PANORAMSKOG VLAKA 24.03.2022. OD 10,00 DO 10,30

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. ABLIĆ ZVONIMIR                          102
 2. KRIZMANIĆ JOSIP                         222
 3. HODAK IVAN                                   242
 4. BRAJDIĆ MATEJ                             245
 5. ŠPEHAR ZDRAVKO                       266

*Napomena:

 • S kandidatima Abrlić Zvonimirom, Krizmanić Josipom, Hodak Ivanom istovremeno će biti održan razgovor i za radna mjesta vozač B i C kategorije

II.8. VOZAČ B I C KATEGORIJE 24.03. OD 10,30 DO 11,30

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. RUKAVINA LUKA                          117
 2. HODAK ALEN                                 186
 3. RENDULIĆ DRAGO                       321
 4. ČORTAN DUŠKO                            490
 5. GLAVAŠ DAVOR                             491
 6. GOLIĆ DARIO                                  613
 7. CINDRIĆ IVAN                                731
 • Svi kandidati/kinje dužni su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu
 • Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom/kinjom
 • Razgovor provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa, a kroz razgovor se utvrđuju znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu)
 • Rezultati oglasa (turistička sezona 2022.) biti će objavljeni na web stranicama i oglasnoj ploči Ustanove.

U Plitvičkim Jezerima, 18. ožujka 2022.

KLASA: 112-03/22-02/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-22-756

                                                                                                                              Povjerenstvo za provedbu oglasa

Poziv na razgovor – turistička sezona 2022 – SLUŽBA PRIHVATA