Poziv na razgovor (intervju) – oglas turistička sezona 2022. – za radna mjesta: Čuvar, Prodavač II, Recepcionar II i III, Konobar II i III i blagajnik

Urednik Natječaji za posao

Poziv na razgovor (intervju) za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2022.)

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2022.) objavljenog dana 2. veljače 2022. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova), web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama br. 14/2022, objavljuje:

Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete iz oglasa za rad u:

SLUŽBI ZAJEDNIČKIH POSLOVA: RADNO MJESTO – ČUVAR

PODRUŽNICI TRGOVINE: RADNO MJESTO – PRODAVAČ II

PODRUŽNICI HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA: RADNA MJESTA – RECEPCIONAR II, RECEPCIONAR III, KONOBAR II, KONOBAR III I BLAGAJNIK

Razgovor s kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa  za prethodno gore navedena radna mjesta obavit će se 25. ožujka 2022. godine (petak) u hotelu Jezero (Plitvička Jezera) – tv salon – prema sljedećem rasporedu:

V.3.  ČUVAR – 25.03.2022. od 08,00 sati do 08,30 sati

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE                 

 1. ROČIĆ ZDENKO                              70
 2. BILIĆ FRANJO                                113
 3. ORŠANIĆ NIKOLA                         257
 4. BADANJAK MARIJAN                  326
 5. ŠEBALJ ŽELJKO                              333
 6. SALOPEK MATEO                         355
 7. PAVIČIĆ ALEN                                588
 8. TRAUBER DARJAN                       649

III.1. PRODAVAČ II – 25.03.2022. od 08,30 sati do 09,00 sati

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. HODAK ANTONIJA                       56
 2. JURČEVIĆ DORA                            144
 3. KOVAČIĆ JOSIPA                            472
 4. ANDREIĆ JULIANA                       500
 5. KESER BLAŽENKA                        553
 6. PERNAR DRAŽENKA                   695

*Napomena:

 • S kandidatkinjom Keser Blaženkom (redni broj prijave 553) istovremeno će biti održan razgovor i za radno mjesto kuhar III (radno mjesto u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva)

PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.I. RECEPCIONAR II 25.03.2022. od 09,00 do 10,20

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. KRUNIĆ ŽELJKA                             115
 2. MUIĆ VALENTINA (1998.)        227
 3. HODAK MARKO (1999.)             249
 4. ŠPOLJARIĆ ANTE (1995.)          277
 5. JUKIĆ MATEA (1996.)                 332
 6. HODAK PETRA (1997.)              393
 7. LIPOVAC KARLA (1998.)           446
 8. HODAK ANDREJA (1987.)         499
 9. KRPAN DRAGANA (1987.)        664
 10. DOLIĆ NADIJA (1978.)                683
 11. RAŠETA NEMANJA (1998.)       711

*Napomena:

 • S kandidatom Hodak Markom (1999.) (redni broj prijave 249) istovremeno će biti održan razgovor i za radno mjesto recepcionar III (radno mjesto u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva)
 • S kandidatom Špoljarić Antom (1995.) (redni broj prijave 277) istovremeno će biti održan razgovor i za radno mjesto recepcionar III (radno mjesto u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva)
 • S kandidatkinjom Hodak Petrom (1997.) (redni broj prijave 393) istovremeno će biti održan razgovor i za radno mjesto recepcionar III (radno mjesto u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva)
 • S kandidatkinjom Lipovac Karlom (1998.) (redni broj prijave 446) istovremeno će biti održan razgovor i za radno mjesto recepcionar III (radno mjesto u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva)
 • S kandidatkinjom Dolić Nadijom (1978.) (redni broj prijave 683) istovremeno će biti održan razgovor i za radno mjesto recepcionar III (radno mjesto u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva)

IV.2. RECEPCIONAR III 25.03.2022. od 10,20 do 10,45

 PREZIME I IME                                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. DRAKULIĆ TEPAVAC MIRJANA              177
 2. BROZINČEVIĆ MATEJA (1988.)              317
 3. CINDRIĆ NEVENKA                                     557

*Napomena:

 • S kandidatkinjom Drakulić Tepavac Mirjanom (redni broj prijave 177) istovremeno će biti održan razgovor i za radno mjesto konobar II (radno mjesto u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva)
 • S kandidatkinjom Cindrić Nevenkom (redni broj prijave 557) istovremeno će biti održan razgovor i za radno mjesto Blagajnik i Referent AOP-a (radna mjesta u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva)

IV.4. KONOBAR II i IV.5. KONOBAR III

25.03.2022. od 11,15 do 13,15

  PREZIME I IME                                               REDNI BROJ PRIJAVE 

 1. MESIĆ MARKO (1996.)                               20
 2. PALIAN ANA (1992.)                                   48
 3. PALIAN MARIJA (1992.)                            66
 4. KOVAČEVIĆ DAMIR (1993.)                    68
 5. HODAK MARKO (1996.)                            69
 6. RENDULIĆ IVANA (1983.)                        76
 7. VUKOVIĆ ANTONIJA (1999.)                   163
 8. ŠPEHAR ANA (2002.)                                  226
 9. BIĆANIĆ ADAM (2000.)                             259
 10. DEJANOVIĆ MIHAELA (1997.)                267
 11. VUKOŠIĆ GORDANA (1976.)                   293
 12. VALENTIĆ MARTINA (2000.)                  307
 13. BIONDA MARIO (1995.)                            325
 14. HODAK MARKO (1997.)                            341
 15. HODAK PETAR (1997.)                              391
 16. ŠPEHAR MILAN (1989.)                             406
 17. HODAK KATARINA (2001.)                      413
 18. SERTIĆ SILVIJE (1997.)                             471
 19. CINDRIĆ DOMINIK (1996.)                      498
 20. SABLJAK KATARINA (1986.)                   635
 21. VIDOVIĆ ANDRIJANA (1979.)                 713
 22. GAŠPAROVIĆ NENAD (1975.)                 718
 23. HODAK IVAN (1989.)                                  732

IV.8. BLAGAJNIK 25.03.2022. od 13,30 do 14,15

PREZIME I IME                                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. RISTIĆ MIRJANA                                           35
 2. PAVLIČIĆ MATOVINA SUZANA              81
 3. BRAJDIĆ MIRELA                                          194
 4. BIĆANIĆ IVANA (1995.)                             198
 5. ROSANDIĆ KRISTINA (1986.)                 290
 6. ŠPEHAR ANITA (1990.)                             587
 7. OREŠKOVIĆ NATALIJA                               630

*Napomena:

 • S kandidatkinjom Pavličić Matovina Suzanom (redni broj prijave 81) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Refrent AOP-a (radno mjesto u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva).
 • S kandidatkinjom Špehar Anitom (1990.) (redni broj prijave 587) istovremeno će biti održan razgovor za radno mjesto Refrent AOP-a (radno mjesto u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva).
 • Svi kandidati/kinje dužni su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu
 • Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom/kinjom
 • Razgovor provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa, a kroz razgovor se utvrđuju znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu)
 • Rezultati oglasa (turistička sezona 2022.) biti će objavljeni na web stranicama i oglasnoj ploči Ustanove.

U Plitvičkim Jezerima, 21. ožujka 2022.

KLASA: 112-03/22-02/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-22-757

                                                                                                                              Povjerenstvo za provedbu oglasa

Poziv na razgovor – turistička sezona 2022 – ČUVAR, PRODAVAČ II, RECEPCIONAR II i III, KONOBAR II i III, BLAGAJNIK