Poziv na razgovor (intervju) za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme: planer – analitičar – pripravnik

Urednik Natječaji za posao

Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete iz oglasa za rad u:

SLUŽBI EKONOMSKO – FINANCIJSKIH POSLOVA

ODJELU PLANA I ANALIZE

Radno mjesto: planer – analitičar – pripravnik (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci

Razgovor s kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obaviti će se 25. svibnja 2022. godine (srijeda) u hotelu Jezero (Plitvička Jezera) – tv salon, s početkom u 9,00 sati.

 IME I PREZIME KANDIDATA KOJI ZADOVOLJAVAJU FORMALNE UVJETE      

  1. JELENA BIĆANIĆ                         
  2. LUCIANA DUJMOVIĆ                  
  3. ANĐELA MARIJANOVIĆ            
  4. SUZANA KLANFAR                      
  5. MAGDA JELINIĆ                           
  • Svi kandidati/kinje dužni su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu
  • Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatom/kinjom
  • Razgovor provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja, a kroz razgovor se utvrđuju znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima.
  • Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranicama i oglasnoj ploči Ustanove.

U Plitvičkim Jezerima, 23. svibnja 2022.

KLASA: 100-01/22-04/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-22-11 

                                                                                                                      Povjerenstvo za provedbu natječaja

Poziv na razgovor – planer – analitičar pripravnik svibanj 2022