Poziv na razgovor – turistička sezona 2022 – kuhar II i III, slastičar II, vozač, referent AOP-a, kućni majstor elektrotehničar

Urednik Natječaji za posao

Poziv na razgovor (intervju) za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2022.)

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2022.) objavljenog dana 2. veljače 2022. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova), web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama br. 14/2022, objavljuje:

Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete iz oglasa za rad u:

PODRUŽNICI HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA: RADNA MJESTA – KUHAR II, KUHAR III, SLASTIČAR II, VOZAČ, REFERENT AOP-a i KUĆNI MAJSTOR – ELEKTROTEHNIČAR

Razgovor s kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa  za prethodno gore navedena radna mjesta obavit će se 28. ožujka 2022. godine (ponedjeljak) u hotelu Jezero (Plitvička Jezera) – tv salon – prema sljedećem rasporedu:

IV.10.  KUHAR II – 28.03.2022. od 08,00 sati do 09,00 sati

 PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE                 

 1. HARKANOVAC ZDRAVKO         29
 2. KOVAČIĆ MIRA                               43
 3. KURELAC BELMA                         59
 4. VIDAKOVIĆ IVAN                          208
 5. ČUBRIĆ ANTON                             270
 6. BIĆANIĆ PETAR (1997.)            303
 7. JURIĆ MATEJA (1997.)                312
 8. KOSTELAC MATEJ                        414
 9. MARIĆ NADA                                   422
 10. JURIĆ IGOR                                       597

*Napomena:

 • S kandidatom Vidaković Ivanom (redni broj prijave 208) istovremeno će biti održan razgovor i za radno mjesto kuhar III (radno mjesto u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva)

IV.11. KUHAR III – 28.03.2022. od 09,00 sati do 09,20 sati

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. ŽANIĆ MARA (1966.)                  157
 2. ŽANIĆ ANA (1994.)                      158
 3. RADOČAJ MATIJA                         258

IV.12. SLASTIČAR II 28.03.2022. od 09,20 do 09,30

PREZIME I IME                                REDNI BROJ PRIJAVE

 1. KESER MATOVINA NIKOLINA                329
 2. ŽALAC KATARINA (1976.)                       360

IV.15. VOZAČ 28.03.2022. od 09,30 do 10,00

PREZIME I IME                                 REDNI BROJ PRIJAVE

 1. KRIZMANIĆ JOSIP (1997.)                        220
 2. HODAK IVAN (1991.)                                  240
 3. RENDULIĆ DRAGO                                       322
 4. GOLIĆ DARIO                                                 614

IV.16. REFERENT AOP-a 28.03.2022. od 10,30 do 11,30

PREZIME I IME                                   REDNI BROJ PRIJAVE 

 1. BIĆANIĆ ANA (1990.)                                 14
 2. ŠIMIĆ DANIELA                                             25
 3. POŽEGA MARTINA (1995.)                      61
 4. HODAK VLATKA (1997.)                           130
 5. MESIĆ ANITA (1994.)                                 211
 6. SABLJAK MARIJA                                          283
 7. KOLAR INES                                                    478
 8. BIĆANIĆ IVANA (1982.)                             508
 9. STEPIĆ MIHAELA                                         545
 10. KOSTELAC DANIJEL                                    618
 11. ČANČAR MILAN (1988.)                            622

IV.22. KUĆNI MAJSTOR – ELEKTROTEHNIČAR 28.03.2022. od 11,30 do 11,45

PREZIME I IME                                     REDNI BROJ PRIJAVE

 1. MARKOVIĆ DAVOR (1981.)                     162
 2. RENDULIĆ DRAGO (1986.)                      323
 • Svi kandidati/kinje dužni su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu
 • Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom/kinjom
 • Razgovor provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa, a kroz razgovor se utvrđuju znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu)
 • Rezultati oglasa (turistička sezona 2022.) biti će objavljeni na web stranicama i oglasnoj ploči Ustanove.

U Plitvičkim Jezerima, 22. ožujka 2022.

KLASA: 112-03/22-02/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-22-758

                                                                                                                      Povjerenstvo za provedbu oglasa

Poziv na razgovor – turistička sezona 2022- kuhar II i III, slastičar II, vozač, referent AOP-a, kućni majstor elektrotehničar