Praćenje stanja šumskih vrsta ptica pjevica

Urednik Uncategorized @hr

Kao stanište ptica posebno su zanimljive šume, koje u Nacionalnom parku Plitvička jezera zauzimaju čak 85 % površine. Park provodi monitoring šumskih pjevica od 2015. godine s ciljem utvrđivanja brojnosti i trenda populacija i svih vrsta ptica pjevica šumskih staništa, s posebnim naglaskom na bjelovratu muharicu (Ficedula albicollis) i malu muharicu (Ficedula parva).

Praćenje se provodi u tri obilaska, od ožujka do lipnja, kako bi se obuhvatio period njihova gniježđenja i/ili preleta preko naših krajeva. Područja na kojima se provodi monitoring podijeljeno je u četiri transekta unutar dva kvadranta 10 x 10 km, raspoređenim na šumskim staništima unutar Parka. Istraživanje se provodi u svitanje kad je najveća aktivnost ptica i to metodom brojanja u točki. Na unaprijed određenim točkama kvantitativno se bilježe sve ptice koje se čuju ili vide. Monitoring provodi udruga Biom u suradnji s djelatnicima Stručne službe Parka.

Stanje šuma u Nacionalnom parku Plitvička jezera je zadovoljavajuće. Šumama se ne gospodari tako da pružaju brojne tipove staništa i podržavaju veliku bioraznolikost. Praćenjem stanja šumskih pjevica zabilježene su brojne vrste, a najbrojnije vrste 2020. godine su: zeba (Fringilla coelebs), crvendać (Erithacus rubecula), vatroglavi kraljić (Regulus ignicapilla), bjelovrata muharica, crnokapa grmuša (Sylvia atricapilla), zviždak (Phylloscopus collybita) i velika sjenica (Parus major). Mala muharica nije zabilježena u 2020. godini. Gustoća zlatoglavog kraljića (Regulus regulus) najveća je od početka monitoringa šumskih pjevica (2015. god.).

Gledajući trend kretanja gustoće ptica pjevica na području Parka, gotovo je konstantan, s blagom tendencijom rasta.