Predavanje Tajanstveni svijet samotara plitvičkih šuma, dr. sc. Lucije Šerić Jelaska

Urednik Blog, Novosti stručne službe

U dvorani Flora Hotela Jezero, održano je predavanje Tajanstveni svijet samotara plitvičkih šuma, dr. sc. Lucije Šerić Jelaska.

Nakon provedenog terenskog istraživanja, utvrđeno je da u očuvanim šumama parka obitava šest saproksilnih „Natura 2000“ vrsta kornjaša za koje Republika Hrvatska ima obavezu praćenja stanja populacija i njihovog staništa u sklopu Direktive Europske Unije o čemu treba izvijestiti Europsku komisiju svakih šest godina.

Tko je to mirišljavi samotar, u kakvim stablima živi i kako to da mužjak ove vrste luči feromone? Na kakvim to panjevima dolazi alpinska cvilidreta najljepša naša strizibuba? Zašto je mrka cvilidreta toliko rijetka i tajanstvena? Zašto brazdar dolazi samo u šumama oko Čorkove uvale? Gdje je pronađen jelenak i koji su njegovi predatori? Što je to grimizna plosnatica i gdje žive njene ličinke? Koje smo još zanimljive vrste koje su zabilježene tijekom ovog istraživanja? Sve su to pitanja koja nam je pojasnila dr.sc. Lucija Šerić Jelaska.

Saproksilni kornjaši rijetki su i zaštićeni kukci koji su tijekom svog životnog ciklusa vezani za stara stabla i mrtvo drvo. Upravo je stoga čovjek i način gospodarenja šumama ključan u očuvanju i zaštiti ovih vrsta. Uklanjanjem starih stabala i odumrle drvne mase izravno se smanjuje brojnost populacija saproksilnih vrsta i njihov areal. Kako bi znali što trebamo ili ne smijemo činiti da bi zaštitili ove vrste potrebno je upoznati njihovu biologiju i ekološke zahtjeve. 

Osim o saproksilnim kornjašima bilo je govora i o harlekinskim božjim ovčicama te smrdljivim martinima koji se zbog  toplijeg vremena, vlage i klimatskih promjena pojavljuju u povećanom broju u nekoliko prošlih godina i ulaze u naše domove.

Ovo zanimljivo predavanje održano je u povodu obilježavanja 43. obljetnice upisa NP Plitvička jezera na UNESCO-ov Popis svjetske baštine.