Probno praćenje uhvaćenih vodozemaca

Urednik Novosti, Novosti stručne službe


U Nacionalnom parku Plitvička jezera djelatnici Parka pokrenuli su početkom listopada probno praćenje uhvaćenih vodozemaca (žaba i daždevnjaka). Ovaj mali projekt uključivao je postavljanje ograde uz glavnu prometnicu panoramskih vozila u dužini od 100 m, a iza koje su se nalazile lovne posude. Praćenje se provodilo tijekom mjeseca listopada, koji se uz rujan smatra jesenskim razdobljem drugog godišnjeg kretanja vodozemaca te je u redovnim prohodima pronađeno ukupno 10 vodozemaca! No, što to zapravo znači? Vodozemci, među kojima su najzastupljenije bile jedinke pjegavog daždevnjaka (Salamandra salamandra), uhvaćeni su u posude i zatim ručno prenošeni preko ceste u smjeru jezerskog sustava.Praćenje se provodilo tijekom jutarnjih sati što obuhvaća dnevno kretanje vodozemaca pri povoljnim vremenskim prilikama. Tom aktivnošću sačuvali smo jedinke od mogućeg stradavanja na prometnici, a samo praćenje predstavlja izvrstan test i pripremu za proljeće 2022. godine. Proljetno razdoblje ujedno je i glavno vrijeme migracija kada životinje iz kopnenih staništa u kojima su mirovale, kreću prema vodenim staništima u kojima se razmnožavaju. Na proljeće će se i povećati broj lokacija praćenja duž cijele prometnice što će obuhvatiti i druga mjesta na kojima je prijašnjim istraživanjem zabilježeno učestalo stradavanje vodozemaca. Naravno, cjelokupno praćenje ima za cilj spasiti jedinke od stradavanja na prometnici, ali i prikupiti dovoljno podataka koji će predstavljati bazu za pronalaženje trajnih rješenja za siguran prolazak vodozemaca preko prometnice panoramskih vozila.