Prof. Dragutin Franić

Urednik Uncategorized @hr

Profesor Dragutin Franić najpoznatiji je po svojoj knjizi „Plitvička jezera i njihova okolica“ iz 1910. godine u kojoj je opširno opisao jezera, povijest i etnografiju plitvičkog kraja. Detaljno se opisuje stanovništvo, naselja i njihov postanak, nazivi i osnovni podaci o jezerima, biljni i životinjski svijet, geologija, biologija i klima. Franić u ovoj knjizi iznosi svoje podatke i zapažanja, ali još više se oslanja na sve druge izvore koji su pisali o Plitvičkim jezerima. Tako donosi podatke stručnjaka iz različitih područja, ali i podatke seoskih učitelja, svećenika, putopisaca i običnih ljudi sa kojima je razgovarao. Sve je to sabrano i zabilježeno u ovom kapitalnom djelu jer se poslije ove knjige nije pojavila niti jedna slična knjiga.

Naslovnica Franićeve knjige „Plitvička jezera i njihova okolica“ (Arhiva NPPJ)

Dragutin Franić rođen je u Smiljanu kod Gospića 1864. g., a preminuo je 1924. g. u Zagrebu. Gimnaziju je pohađao u Gospiću i Zagrebu gdje ju je završio 1887. g. Potom u Zagrebu upisuje Filozofski fakultet gdje studira dva semestra od 1887. do 1888. g., nakon čega odlazi na Filozofski fakultet u Beč gdje studira šest semestara i završava studij povijesti i geografije 1891. godine.

Povratkom u Zagrebu dekretom je raspoređen za učitelja povijesti i geografije u Kraljevsku realku osječku u Osijeku gdje se zadržava kao učitelj do 1897. U tom periodu polaže još neke ispite kako bi stekao „sposobnost učiteljsku“ da kao glavnu struku može predavati povijest i geografiju jer ih je do tada predavao kao „sporednu struku“. U toku rada u Osijeku organizira mnoštvo „stručnih poučnih izleta“ za učenike na čemu su mu bili posebno zahvalni.

Godine 1897. na vlastitu molbu dekretom je premješten za učitelja na Kraljevskoj gimnaziji u Gospiću gdje radi do 1913. g. Tada je objavio rad „Javni naravnogospodarstveni rad i nastojanje kr. profesora Dragutina Franića u Gospiću od 1897. – 1913.“ u kojem govori o načinu kako bi se lička vrištima mogla napodesnijim načinom kultivirati.
U periodu od 1903. do 1906. obnašao je i dužnost skupštinara županije Ličko krbavske.
Tijekom svog boravka u Gospiću bavio se planinarstvom i često je odlazio na izlete na Velebit kojeg je znanstveno proučavao, a u tom periodu posebice ga zanima proučavanje Like i Plitvičkih jezera. Brojne stručne tekstove objavio je u većini tadašnjih časopisa i novina.

Nakon Gospića, Dragutin Franić od 1913. do 1917. radi kao učitelj u Kraljevskoj Gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu, a potom odlazi za profesora Trgovačke akademije u Zagrebu (današnja Prva ekonomska škola) gdje radi do 1923. kada je privremeno umirovljen zbog bolesti.

Pisao je za časopis „Omladina“ u kojem je promovirao đačke izlete na Plitvička jezera. U tu svrhu na Velikoj Poljani izgradio je đački dom za sve učenike koji posjećuju Plitvička jezera, a nemaju gdje prenoćiti. Osim đačkog doma kupio je još nekoliko zemljišta na Stubici iznad Kozjaka.

Pročitajte i druge zanimljive Priče iz Nacionalnog parka Plitvička jezera