REZULTATI III. PONOVLJENOG OGLASA – TURISTIČKA SEZONA 2023.

Urednik Natječaji za posao, Novosti

(Oglas od 10. srpnja 2023. godine, Klasa: 112-03/23-02/06, Urbroj: 2125/84-04-01/2-23-1, objavljen na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove te oglasnoj ploči Ustanove)

I          SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

I.1.         Turistički vodič – 1 izvršitelj

 1. KAVAN MATIJA (1991) (17)

I.2.         Vozač panoramskog vlaka– 1 izvršitelj

 1. HODAK IVAN (1991) (11)

II             PODRUŽNICA TRGOVINE

II.1.        Prodavač II – 2 izvršitelja

 1. MATOVINA ANTONELA (19)
 2. BIĆANIĆ ŽELJKO (15)

III            PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

III.1.       Konobar II – 2 izvršitelja

 1. BRADIČIĆ BRUNO (10)
 2. ANTONIĆ NIKOLINA (14)

III.2.       Konobar III – 1 izvršitelj

 1. FARAGO MLADEN (13)

III. 3.      Kuhar III – 1 izvršitelj

 1. TONKOVIĆ ILIJA (9)

III.4.       Sobarica – 1 izvršitelj

 1. TONKOVIĆ INES (8)

III.5.       Vešar/ica – 1 izvršitelj

 1. ALLA SYZINENKO (16)

III.6.       Kućni majstor – elektrotehničar – 1 izvršitelj

 1. DRAŽENOVIĆ SANDRO (7)

IV           SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

IV.1.      Referent turističke prodaje III vrste – 1 izvršitelj

 1. RUSOCI SOLEDAD GRACIELA (3)

IV.2.      Stručni suradnik za promidžbu – 1 izvršitelj

 1. MARIJANOVIĆ ANĐELA (1)

U preostalom dijelu III. ponovljenog oglasa za radna mjesta: kuhar II, kuhar roštilja/pečenjar, vatrogasac i električar za održavanje elektroopreme i instalacija, isti se poništava.

Napomene:

                – prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)

                – ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

                – Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabrane kandidate prihvaćaju li sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2023.;

                – početak rada 1. kolovoza 2023. godine

                – ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu;

                – u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2023., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune rezultata predmetnog oglasa.

U Plitvičkim Jezerima, 26. srpnja 2023.

Klasa: 112-03/23-02/06

Urbroj: 2125/84-04-01/2-23-28

                                                                                                                                              Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Rezultati III. ponovljenog oglasa – turistička sezona 2023.