REZULTATI NATJEČAJA – Informatičar – serviser informatičke opreme

Urednik Natječaji za posao

zapošljavanje službenika na određeno vrijeme – turistička sezona 2021.

Informatičar – serviser informatičke opreme (m/ž) – 2 izvršitelja

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 47/18, 123/19 i 66/20), čl. 6. st. 1. i st. 2.  Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme na sezonskim poslovima (turistička sezona 2021.) – Informatičar – serviser informatičke opreme (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 1 mjesec u Službi zajedničkih poslova, Odjel informatike i telekomunikacija, sve sukladno javnom natječaju objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 2 prijave.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

I. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

II. ODJEL INFORMATIKE I TELEKOMUNIKACIJA

III. Informatičar – serviser informatičke opreme (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 1 mjesec

  • DAVID SERTIĆ
  • IVAN KLANFAR

NAPOMENE:

– izabrani kandidati će započeti s radom dana 01.07.2021.

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati obvezni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– izabrani kandidati obvezni su se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 23. lipnja 2021.

Ur. broj: 1341 /21

Ravnatelj

Tomislav Kovačević