Rezultati natječaja – ložač

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA

zapošljavanje namještenika na određeno vrijeme –

ložač (m/ž) – 2 izvršitelja

(zbog povećanog opsega posla)

  

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), čl. 6. st. 1. i st. 2. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) – ložač (/ž) – 2 izvršitelja, oba s probnim radom 2 mjeseca u Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture, Odsjeku grijanja i održavanja objekata, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 79 od 5. rujna 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 6 prijava.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

I                 PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.I.            ODSJEK GRIJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA

I.I.1.       Ložač (m/ž)  – 2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca (od 01.10.2018.-30.04.2019.)

ZDRAVKO HARKANOVAC 

                  – DRAŽEN OREŠKOVIĆ

 

Navedeni kandidati su odabrani jer ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja (SSS-IV/I stupanj stručne spreme tehničkog smjera, položen (važeći) ispit za ložača, te najmanje 1 godina radnog iskustva u struci), a posebice zbog činjenice da oba kandidata imaju važeći ispit za ložača za predviđeni period trajanja radnog odnosa (do 30.04.2019.).

  

NAPOMENE:

– izabrani kandidat će započeti s radom dana 3. listopada 2018. godine;

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– izabrani kandidati dužni su se najkasnije u roku od 3 danaod dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 27. rujna 2018.

Ur. broj: 9465/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević