Rezultati natječaja – pomoćni radnik na održavanju staza i mostića

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA

natječaj za zapošljavanje namještenika (m/ž) na određeno vrijeme

(zbog povećanog opsega posla)

Pomoćni radnik na održavanju staza i mostića  (m/ž) – 10 izvršitelja

 

 Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za zapošljavanje namještenika (m/ž) na određeno vrijeme –pomoćni radnik na održavanju staža i mostića  (m/ž) – 10 izvršitelja s probnim radom 1 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 48 od 25. svibnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 13 prijava.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

 

I                 SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NP

I.I.            ODJEL ZA ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE

I.I.1.        Odsjek za održavanje staza i mostića

I.I.I.1.     Pomoćni radnik na održavanju staza i mostića(m/ž) – 10 izvršitelja s probnim radom 1 mjeseca

  • ZLATKO PETRUŠIĆ početak rada 21.06.2018.g. – 31.10.2018.g.
  • SEBASTIJAN KOLAK početak rada 21.06.2018.g. – 31.10.2018.g.
  • ZLATKO PUŠKARIĆ početak rada 21.06.2018.g. – 31.10.2018.g.
  • MILAN KREKOVIĆ početak rada 21.06.2018.g. – 31.10.2018.g.
  • VJEKOSLAV JUKIĆ početak rada 21.06.2018.g. – 31.10.2018.g.
  • ANTONIO-ROBERTO PAOLETIĆ početak rada 21.06.2018.g. – 31.10.2018.g.
  • IVAN ABRLIĆ početak rada 21.06.2018.g. – 31.10.2018.g.
  • STJEPAN ČORAK početak rada 21.06.2018.g. – 31.10.2018.g.
  • TOMO ABRAMOVIĆ početak rada 21.06.2018.g. – 31.10.2018.g.
  • ANTONIO OREŠKOVIĆ početak rada 21.06.2018.g. – 31.10.2018.g.

NAPOMENE:

– izabrani kandidati će započeti s radom dana 21. lipnja 2018. godine;

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– izabrani kandidati dužni su se najkasnije u roku od 3 danaod dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 19. lipnja 2018.g.

Ur. broj: _______/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević