Rezultati natječaja – pravnik u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova – travanj 2022

Urednik Natječaji za posao

(Natječaj od 4. travnja 2022.  godine, Klasa: 112-03/22-02/02, Urbroj: 2125/84-04-01/2-22-1, objavljen dana 6. travnja 2022. godine u Narodnim novinama br. 43/2022, na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 47/18, 123/19 i 66/20), čl. 6. st. 1.  Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/22-01/04, Urbroj: 517-02-1-1-1-22-102 od 24. ožujka 2022. godine), objavila je dana 6. travnja 2022. godine, natječaj za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme – Pravnik u Odjelu – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Službi zajedničkih poslova, Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova, sve sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ustanove.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru kandidata:

I. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.I. ODJEL OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

I.I.1. Pravnik u Odjelu (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s probnim radom 6 mjeseci   

  • IVANA BAČLIJA

NAPOMENE:

                – izabrani kandidat će započeti s radom 2. svibnja 2022. godine;

                – izabrani kandidat dužan se u roku od 3 (tri) dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ prihvaća li sklapanje ugovora o radu za označeno radno mjesto.

                        Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Rezultati natječaja – pravnik u Odjelu – travanj 2022.