Rezultati natječaja – računovodstveni referent / rukovatelj pumpnih postrojenja

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA

natječaj za zapošljavanje službenika/namještenika (m/ž) na određeno vrijeme

–  računovodstveni referent osnovnih sredstava i sitnog inventara (m/ž) – 1 izvršitelj i

-rukovatelj pumpnih postrojenja vodovoda i odvodnje – strojarskog usmjerenja inventara (m/ž) – 1 izvršitelj

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika/namještenika (m/ž) na određeno vrijeme, i to za radno mjesto računovodstveni referent osnovnih sredstava i sitnog inventara (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca (radi zamjene odsutnog postojećeg zaposlenika) u Službi ekonomsko financijskih poslova, Odjelu računovodstva i za radno mjesto rukovatelj pumpnih postrojenja vodovoda i odvodnje – strojarskog usmjerenja inventara (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca (do predaje vodnih građevina odnosno najkasnije do 31.12.2019.) u Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture, Odsjeku vodovoda i odvodnje, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 17 od 21. veljače 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 15 prijava (11 prijava za radno mjesto računovodstveni referent osnovnih sredstava i sitnog inventara, te 4 prijave za radno mjesto rukovatelj pumpnih postrojenja vodovoda i odvodnje – strojarskog usmjerenja inventara).

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

 

I SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKH POSLOVA

I.I. ODJEL RAČUNOVODSTVA

I.I.1. Računovodstveni referent osnovnih sredstava i sitnog inventara (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg službenika)

ANA CONJAR

 

II PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

II.I. ODSJEK VODOVODA I ODVODNJE

II.I.1. Rukovatelj pumpnih postrojenja vodovoda i odvodnje – strojarskog usmjerenja (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca (namještenik; do predaje vodnih građevina odnosno najkasnije do 31.12.2019.)

  • TOMISLAV BOBINAC (hrvatski branitelj-dragovoljac)

 

NAPOMENE:

– izabrani radnik na radnom mjestu računovodstveni referent osnovnih sredstava i sitnog inventara će započeti s radom dana 1. travnja 2018. godine;

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat za radno mjesto rukovatelj pumpnih postrojenja vodovoda i odvodnje – strojarskog usmjerenja dužan je po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– izabrani radnik na radnom rukovatelj pumpnih postrojenja vodovoda i odvodnje – strojarskog usmjerenja će započeti s radom najkasnije dana 16. travnja 2018. godine;

– izabrani radnici dužni su najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;

U Plitvičkim Jezerima, 19. ožujka 2018.

Ur. broj:  1545/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević