Rezultati natječaja – soboslikar

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA
zapošljavanje namještenika na određeno vrijeme –
soboslikar (m/ž) – 1 izvršitelj
(zbog povećanog opsega posla)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), čl. 6. st. 1. i st. 2. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) – soboslikar (m/ž) – 1 izvršitelj  s probnim radom 2 mjeseca u Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture, Odsjeku grijanja i održavanja objekata, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 79 od 5. rujna 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila samo 1 prijavu.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

I                 PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.I.            ODSJEK GRIJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA

I.I.1.       Soboslikar (m/ž)  – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca (od 15.11.2018.-30.04.2019.)

ANTONIO RENDULIĆ

 

NAPOMENE:

– izabrani kandidat će započeti s radom dana 15. studenog 2018. godine;

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– izabrani kandidat dužan se najkasnije u roku od 3 danaod dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

 

U Plitvičkim Jezerima, 2. studenog 2018.

Ur. broj: 11719/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević