REZULTATI NATJEČAJA – VODITELJ OJ HOTEL JEZERO

Urednik Natječaji za posao, Novosti

(Natječaj od 3. travnja 2023.  godine, Klasa: 112-03/23-02/02, Urbroj: 2125/84-04-01/2-23-1, objavljen dana 4. travnja 2023. godine na službenim web stranicama HZZ-a i Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera te oglasnoj ploči Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022), čl. 6. st. 1.  Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (Klasa: 006-01/22-02/02, Urbroj: 2125/84-01/1-22-1 od 17. srpnja 2022. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/23-01/3, Urbroj: 517-02-1-1-1-23-84 od 13. ožujka 2023. godine), objavila je dana 4. travnja 2023. godine, natječaj za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme – voditelj OJ hotel Jezero – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru kandidata:

I PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I. OJ HOTEL JEZERO

I.I.1. Voditelj OJ (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s probnim radom 6 mjeseci   

  • IVA JURAŠIN

NAPOMENE:

                – izabrani kandidat dužan se u roku od 3 (tri) dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu prihvaća li sklapanje ugovora o radu za označeno radno mjesto.

U Plitvičkim Jezerima, 21. travnja 2023. godine

Klasa: 112-03/23-02/02

Urbroj: 2125/84-04-01/2-23-4

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Rezultati natječaja