Rezultati natječaja za posao – stručni referent – administrator informatičkog sustava

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA

natječaj za zapošljavanje službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme

Stručni referent – administrator informatičkog sustava (m/ž) – 2 izvršitelja

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za zapošljavanje službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme –Stručni referent – administrator informatičkog sustava  (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 32 od 6. travnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 11 prijava.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

I                 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.I.            ODJEL INFORMATIKE I TELEKOMUNIKACIJA

I.I.1.        Stručni referent – administrator informatičkog sustava  (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca

ANA MARIA ANUŠIĆ

                  – IVAN TOMLJENOVIĆ

 

NAPOMENE:

– izabrani kandidati će započeti s radom dana 21. svibnja 2018. godine;

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– izabrani kandidati dužni su se najkasnije u roku od 5 danaod dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 8. svibnja 2018.

Ur. broj: 3405/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević