Rezultati natječaja za posao – stručni referent zaštite na radu

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA

natječaj za zapošljavanje službenika na određeno vrijeme (nepuno radno vrijeme) – stručni referent zaštite na radu (m/ž) – 2 izvršitelja

 

 Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. st. 1. i st. 2. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika na određeno vrijeme (nepuno radno vrijeme) – stručni referent zaštite na radu (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 47 od 23. svibnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 5 prijava, te je 4 kandidata koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete natječaja pozvano na intervju, sve sukladno Pozivu kandidatima na intervju, ur. broj: 4797/18 od 7. lipnja 2018. godine.

Na intervju koji se održao dana 14. lipnja 2018. godine pristupilo je 3 pozvana kandidata, dok se za 1 kandidata koji nije pristupio intervjuu smatra da je povukao prijavu na natječaj.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

 

I              SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.I.          ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

I.I.1.      ODSJEK ZAŠTITE NA RADU

I.I.1.1.   Stručni referent zaštite na radu (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca

NIKOLA RAPAIĆ

               – DOMAGOJ MATASIĆ

 

NAPOMENE:

– izabrani kandidati će započeti s radom dana 2. srpnja 2018. godine na temelju ugovora o radu na određeno nepuno radno vrijeme (ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme – do 31. listopada 2018. godine s mogućnošću produljenja ukoliko bude postojala potreba posla, te na nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno);

– izabrani kandidati dužni su se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

 

U Plitvičkim Jezerima, 26. lipnja 2018.

Ur. broj:  _______/18

 

Ravnatelj

Tomislav Kovačević