REZULTATI NATJEČAJA zapošljavanje službenika na određeno vrijeme – referent javne nabave (m/ž) – 1 izvršitelj (radi zamjene odsutnog postojećeg zaposlenika)

Urednik Natječaji za posao

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), čl. 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene odsutnog postojećeg zaposlenika) – referent javne nabave (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom  6 mjeseci u Službi zajedničkih poslova, Odjelu nabave i skladišta, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 21 od 1. ožujka 2019. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 6 prijava.

Dana 22. ožujka 2019. godine održano je pisano testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete, s time da od ukupno 5 pozvanih kandidata 2 kandidata nije pristupilo testiranju i intervjuu, te se smatra da su isti povukli prijavu na natječaj.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, te prijedloga Sande Sertić, mag. oec. – voditeljice Odjela nabave i skladišta, Nataše Maričić Brkljačić, dipl. iur. – voditeljice Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova  i Josipa Markovića, mag. iur., – referenta javne nabave,  ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

I              SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.I.          ODJEL NABAVE I SKLADIŠTA

I.I.1.      Referent javne nabave (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

               – MARTINA KOVAČEVIĆ

NAPOMENE:

– izabrani kandidat će započeti s radom dana 3. lipnja 2019. godine;

– izabrani kandidat dužan se je najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 20. svibnja 2019.

Ur. broj: 4012/19

Ravnatelj

Tomislav Kovačević