Rezultati natječaja

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme —
voditelj OJ Hotel Plitvice i Bellevue (m/ž) – 1 izvršitelj 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos više službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, među kojima i za radno mjesto u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva – voditelj OJ Hotel Plitvice i Bellevue (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 8 od 24. siječnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 6 prijava.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

III              PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
III.I.         OJ HOTEL PLITVICE I BELLEVUE
III.I.1.     Voditelj OJ (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

  • SANJA ANUŠIĆ AUGUSTINOVIĆ

NAPOMENE:
– izabrani kandidat će započeti s radom dana 16. travnja 2018. godine;
– izabrani kandidat dužan se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.
U Plitvičkim Jezerima, 10. travnja 2018.
Ur. broj: 2394/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević