REZULTATI OGLASA – VOZAČ PANORAMSKOG VLAKA I VOZAČ B I C KATEGORIJE

Urednik Natječaji za posao

turistička sezona 2021.

(Oglas od 15. lipnja 2021. godine, ur. broj: 1312/21 – objavljen dana 15. lipnja 2021. godine

 na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 47/18, 123/19 i 66/20), čl. 6. st. 1. i st. 2.  Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je dana 15. lipnja 2021. godine, pod ur. brojem: 1312/21, oglas za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme za rad na sezonskim poslovima (turistička sezona 2021.) za radna mjesta  – vozač panoramskog vlaka i vozač b i c kategorije – po 1 izvršitelj za svako radno mjesto s probnim radom 1 mjesec u Službi prihvata, vođenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i internog transporta, sve sukladno oglasu objavljenom putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranicama Ustanove.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

I. SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

I.I. ODJEL PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

I.I.1. Vozač panoramskog vlaka (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 1 mjesec   

  • ZVONIMIR ABRLIĆ

I.I.2. Vozač B i C kategorije (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 1 mjesec   

  • MILE JANČIĆ

Napomene:

                – prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

                – ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

                – Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

                – izabrani kandidati obvezni su se u roku od 3 (tri) dana od dana objave rezultata oglasa javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ugovora o radu za označeno radno mjesto;

                – ukoliko netko od prijavljenih osoba na predmetni oglas smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju koje propisuje Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) može uputiti pisani prigovor Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ (na adresu: NP Plitvička jezera, Odjel PKO, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera);

                – ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (ured.ravnatelja@np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 28. lipnja 2021.

Ur. broj: 1359/21

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Rezultati oglasa – vozači – turistička sezona 2021.pdf