Rezultati ponovljenog natječaja – turistička sezona 2018

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI PONOVLJENOG NATJEČAJA

turistička sezona 2018.

 (ponovljeni natječaj od 3. travnja 2018. godine, ur. broj: 2034/18 – objavljen dana 6. travnja 2018. godine u „Narodnim novinama“ br. 32/18, te na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

 

I                 PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.1. Recepcionar III – 2 izvršitelja

 1. NIKOLA KATIĆ(62) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 2. IVAN KRIZMANIĆ(26) – početak rada 15.06.2018.-31.10.2018.

I.2. Konobar  III – 4 izvršitelja

 1. ANTONIJA VUKOVIĆ(60) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 2. NEMANJA RAŠETA(28) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 3. IVAN MALKOČ(49) – početak rada 15.06.2018.-31.10.2018.
 4. STJEPAN ŠPOLJARIĆ(21) – početak rada 15.06.2018.-31.10.2018.

I.3. Blagajnik – 1 izvršitelj

 1. MILKA SMOJVER SERTIĆ(20) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.

I.4. Kuhar II – 1/5 izvršitelja

 1. MELITA KRZNARIĆ (18) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.

I.7. Pomoćni slastičar – 1 izvršitelj

 1. HELENA TURAKLJ(52) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.

I.10. Sobarica – 2 izvršitelja

 1. DIJANA FRANJIČIĆ(51) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 2. VALENTINA MATASIĆ(74) – – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.

I.11. Čistačica – 1 izvršitelj

 1. BOGDANKA KALEMBER(98) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.

I.12. Vešar/ica – 3 izvršitelja

 1. RADMILA VLAISAVLJEVIĆ(8) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 2. ĐURĐICA VUKOVIĆ(27) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 3. DEJAN HODAK(64) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.

Ukupno: 15/40 izvršitelja

 

 

 

II               SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Recepcionar ulaznih recepcija I – 4 izvršitelja

 1. MIHAELA STEPIĆ(61) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 2.  MIROSLAVA ŠPOLJARIĆ(15) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 3.  MARIJA ŠPEHAR (4) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 4. BRUNO KRIZMANIĆ(43) – početak rada 01.06.2018.-31.10.2018.

II.2. Informator – 6 izvršitelja

 1. KARMEN RUKAVINA(59) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 2. ANDREJ SMOLČIĆ(13) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 3. BARBARA TONKOVIĆ(89) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 4. VALENTINA GAŠPAROVIĆ(25) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 5. JURE BIĆANIĆ (92) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 6. TOMISLAV KRIZMANIĆ(3) – početak rada 01.06.2018.-31.10.2018.

II.3. Čuvar parkirališta – 6 izvršitelja

 1. LUKA DIJANEŽEVIĆ(24) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 2. RENATO SERTIĆ(54) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 3. IVAN RADAKOVIĆ(82) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 4. IVICA FRANJKOVIĆ(6) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 5. MLADEN SUŠIĆ(97) – početak rada 15.06.2018.-31.10.2018. (hrvatski branitelj – dragovoljac)
 6. DANIJEL VUKOVIĆ(97) –  početak rada 15.06.2018.-31.10.2018.

 

Ukupno: 16 izvršitelja

III              SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

III.1. Referent turističke prodaje I vrste  – 2 izvršitelja

 1. ZRINKA GAŠLJEVIĆ(99) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 2. ANKA VUKOVIĆ(41) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.

 

III.2. Referent turističke prodaje II vrste  – 2 izvršitelja

 1. MATEA BROZINČEVIĆ(39) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 2. MIRELA KOSTELAC(38) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.

 

III.3. Referent turističke prodaje III vrste  – 4 izvršitelja

 1. IVANA OREŠKOVIĆ(36) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 2. DANICA VUKELIĆ(35) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 3. ANA PEMPER(33) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.
 4. SLAĐANA NEVAJDIĆ(32) – početak rada 15.05.2018.-31.10.2018.

Ukupno: 8 izvršitelja

 

 

IV             PODRUŽNICA TRGOVINE

IV.1. Prodavač II* – 2 izvršitelja

 1. MAJA HODAK(68) – početak rada 01.06.2018.-30.09.2018.
 2. SMILJA TOMLJANOVIĆ(95) – početak rada 01.06.2018.-30.09.2018.

 

Ukupno: 2 izvršitelja

*Napomena:radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata

 

Sveukupno: 42 izvršitelja

 

NAPOMENE:

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

– izabrani kandidati dužni su se u roku od 3 (tri) dana od dana objave rezultata natječaja (najkasnije do 14. svibnja  2018. godine)  javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;

– ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta prije predviđenog početka rada, pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr)

– ukoliko netko od prijavljenih osoba na predmetni natječaj smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju koje propisuje Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) može uputiti pisani prigovorJavnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr);

– u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2018., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objavljivati izmjene i dopune ovih Rezultata natječaja;

– za sve dodatne informacije i/ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u objavljenim Rezultatima natječaja, sve prijavljeni osobe na predmetni natječaj mogu se obratiti v.d. voditeljici Službe zajedničkih poslova – tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; mob. 099/2767-300) zaključno do 30. svibnja 2018. godine (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 10. svibnja 2018.

Ur. broj: 3423/18

                                                                                                                                                                  Ravnatelj

                                                                                                                       Tomislav Kovačević