Rezultati ponovljenog natječaja

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI II PONOVLJENOG NATJEČAJA

turistička sezona 2018.

 

(II Ponovljeni natječaj od 28. svibnja 2018. godine, ur. broj: 4201/18 – objavljen dana 30. svibnja 2018. godine u „Narodnim novinama“ br. 49/18, te na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

I              PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.1. Kuhar II – 4 izvršitelja

  1. MANUELA MESIĆ (1) – početak rada 20.06.2018.-31.10.2018.
  2. ANDREA PAOLETIĆ (3) – početak rada 20.06.2018.-31.10.2018.
  3. IVAN BAŠIĆ (5) – početak rada 20.06.2018.-31.10.2018.
  4. MIRJANA BUTORAC (8) – početak rada 20.06.2018.-31.10.2018.

I.2. Kuhar III – 1/3 izvršitelja

  1. IVONA PEŠUT (4) – početak rada 20.06.2018.-31.10.2018.

I.4. Kuhar roštilja – pečenjar – 1/14 izvršitelja

  1. ZLATKO ŠPEHAR (2) – početak rada 20.06.2018.-31.10.2018.

 

Ukupno: 6/25 izvršitelja

 

NAPOMENE:

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

– izabrani kandidati dužni su se u roku od 3 (tri) dana od dana objave rezultata natječaja (najkasnije do 14. lipnja 2018. godine)  javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;

– ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta prije predviđenog početka rada, pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr)

– ukoliko netko od prijavljenih osoba na predmetni natječaj smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju koje propisuje Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) može uputiti pisani prigovor Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr);

– u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2018., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objavljivati izmjene i dopune ovih Rezultata natječaja;

– za sve dodatne informacije i/ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u objavljenim Rezultatima natječaja, sve prijavljeni osobe na predmetni natječaj mogu se obratiti v.d. voditeljici Službe zajedničkih poslova – tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; mob. 099/2767-300) zaključno do 21. lipnja 2018. godine (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 13. lipnja 2018.

Ur. broj: 4999/18

                                                                                                                                     Ravnatelj

                                                                                                                        Tomislav Kovačević