REZULTATI PONOVLJENOG OGLASA – TURISTIČKA SEZONA 2023.

Urednik Natječaji za posao, Novosti

(Oglas od 4. travnja 2023. godine, Klasa: 112-03/23-02/03, Urbroj: 2125/84-04-01/2-23-1, objavljen na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove te oglasnoj ploči Ustanove)

I              SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

I.1.         Recepcionar ulaznih recepcija I

 1. RAPO ANA (6)

I.2.         Informator

 1. ŠIMIĆ DANIELA (4)
 2. PERKOVIĆ MARIJAN (16)
 3. HODAK IVAN-2000 (18)
 4. HODAK MAJA (24)
 5. FRANJKOVIĆ JOSIPA (30)

I.3.         Informator – blagajnik parkinga

 1. ŠKRTIĆ MARIJA (11)
 2. HODAK MATEŠIĆ BOŽANA (32)

II             PODRUŽNICA TRGOVINE

II.1.        Prodavač II

 1. BIĆANIĆ TEA (12)

III            PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA          

III.1.       Recepcionar II

 1. DOLIĆ NADIJA (27)

III.2.       Vozač

 1. HRGOTA MARIN (19)
 2. HODAK MARKO (28)

III.3.       Sobarica

 1. MARAS IVKA (5)
 2. KUCHMI TETIANA (34)

III.4.       Čistačica

 • MIHALJEVIĆ KSENIJA (3)
 • JURKOVIĆ MIRA (26)

III.5.       Vešar/ica

 1. LAPIĆ VEDRAN (10)
 2. ROIKO NADIIA (41)

IV           PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IV.1.      Električar za održavanje elektroopreme i instalacija (Odsjek teh. održavanja)

 1. ZORIĆ DAVID (1)

IV.2.      Pomoćni radnik

 1. SUŠIĆ MLADEN (8)
 2. HODAK IVAN-1990 (21)

U preostalom dijelu ponovljenog oglasa koji se odnosi na radna mjesta turistički vodič , vozač B i C kategorije, recepcionar III, blagajnik, zidar i KV tesar isti se poništava.

Napomene:

                – prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)

                – ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

                – Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

                – Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabrane kandidate prihvaćaju li sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2023.;

                – ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu;

                – u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2023., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune rezultata predmetnog oglasa.

U Plitvičkim Jezerima, 20. travnja 2023.

Klasa: 112-03/23-02/03

Urbroj: 2125/84-04-01/2-23-47

                                                                                                                         Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Rezultati oglasa