Terenska izmjera građevinskih objekata u naselju Plitvica Selo

Urednik Novosti

Obavještavaju se stanovnici da će stručnjaci Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. u svibnju 2020. godine početi s obavljanjem terenske izmjere tijekom koje će prikupljati podatke o građevinskim objektima u dijelu Nacionalnog parka Plitvička jezera – naselje Plitvica Selo – neovisno o prethodno izrađenim projektima legalizacije. Izmjera kuća će se koristiti za usporedbu s postojećim evidencijama o prostoru i izrade analize dinamike razvoja prostora.

Terenska izmjera obuhvaća vanjski pregled i vanjsku izmjeru objekta, prikupljanje podataka o površini, katnosti, namjeni prostora i dijelova prostora (stambeni dio, garaža, spremište, poslovni prostor i sl.) te fotografiranje objekta. Također, radi preciznije usporedbe sa postojećim evidencijama u prostoru, prikupljat će se i podaci o vlasnicima, odnosno korisnicima objekata.

Vlasnicima nekretnina koji budu odsutni u periodu obavljanja izmjere, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. će ostaviti obavijest s kontakt podacima i dodatnim informacijama.

Kako bi prikupljeni podaci bili čim kvalitetniji, molimo vlasnike i korisnike nekretnina za suradnju, a sve sa ciljem da upravljanje informacijama o prostoru Nacionalnog parka Plitvička jezera bude bolje i učinkovitije.

Za sve potrebne informacije, slobodno se obratite u Nacionalni park Plitvička Jezera, Znanstveno – stručni centar “Dr. Ivo Pavlek”, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera ili članovima Povjerenstva za ustrojavanje registra imovine Ustanove:

1. Nikola Vuković      tel. 053/751-144      mob. 099/2767-243

2. Jurica Cindrić         tel. 053/751-287      mob. 099/2767-230

U Plitvičkim jezerima 4. svibnja 2020. godine

Ur.broj: 1174/20

                                                                                               Ravnatelj:

                                                                                      Tomislav Kovačević