Tulari

Urednik Uncategorized @hr

Veliko bogatstvo vodenih staništa NP Plitvička jezera razlog je velike raznolikosti faune vodenih ekosustava. Posebno valja istaknuti skupinu vodenih kukaca koji su ovdje iznimno raznoliki i bogati vrstama. Posebno se bogatstvom vrsta ističe red tulara (Trichoptera), koji je ovdje zastupljen s čak 90 vrsta (u Hrvatskoj ima oko 220 vrsta). Različite vrste nalaze svoje stanište u različitim vodenim površinama. Neke se zadržavaju na izvorišnim područjima, neke u potocima, brzacima, sedrenim barijerama ili mirnim jezerskim sustavima.

Raznolikost vodenih staništa NP Plitvička jezera (Foto: Arhiva NPPJ)

Ime su dobili po sitnim dlačicama koja prekrivaju krila imaga (grčki trichos = dlaka).

Dlačice na krilima

Njihove ličinke žive i hrane se u vodi. Bitna su karika u hranidbenom lancu vodenih ekosustava, a zbog kopnenog imaga (odrasli stadij) i važna poveznica kopnenih i vodenih ekosustava. Njihove prenosive kućice, izgrađene od dostupnog materijala, sitnih kamenčića, komadića bilja i drvenih ostataka služe im kao zaklon, a dosta su pouzdane i kod određivanja vrsta.  Postoje i slobodne vrste, bez kućice, koje su najčešće predatori.

Jaja (Foto: Arhiva NPPJ)

Ličinke grade kućice od raznih dostupnih materijala (Foto: Arhiva NPPJ)

Imago (odrasla jedinka) (Foto: Arhiva NPPJ)

Zanimljivo je spomenuti rod Drusus koji nastanjuje planinske izvore, a zbog izolacije staništa ima dosta endemskih svojti. Nacionalni park Plitvička jezera je locus tipicus ili lokacija je s koje je opisana vrsta Drusus croaticus.

Endemska podvrsta Rhyacophila dorsalis plitvicensis također je opisana na području Parka, ali s područja mirnih jezerskih voda.

Životni ciklus, u kojem jaje, ličinka i kukuljica borave u vodi, a odrasli stadij je kopneni oblik, čini ih iznimno osjetljivim na promjene u prirodi, bilo klimatskog karaktera, promjeni vodnog režima, onečišćenju i dr. Zato njihovu prisutnost i zastupljenost vrsta koristimo kao pokazatelje očuvanosti staništa, a njih kao bioindikatore.

Danas su izvorišna područja i mali planinski potoci kao stanište iznimno ugroženi. Prijeti im onečišćenje, preintenzivna eksploatacija, ali i činjenica da se klima mijenja i da je sve manje snijega, koji je glavni izvor vode podzemnim rezervoarima iz kojih se napajaju izvori. Dobar pokazatelj stanja ovih tipova staništa su upravo mala bića koja ih nastanjuju, a među njima posebno tulari i ostale skupine vodenih kukaca. Praćenjem njihovog stanja dobivamo sliku o stanju i kvaliteti voda, što je od iznimne važnosti za čovjeka, jer je čista pitka voda neophodan resurs i pravo svakog pojedinca. Upravo zato nam je bitno pratiti i učiti o ovim bićima kako bi mogli reagirati na vrijeme, ako vremena još uopće ima.

Pročitajte i druge zanimljive Priče iz Nacionalnog parka Plitvička jezera