Rezultati natječaja – voditelj Odjela za održavanje infrastrukture i hortikulture

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA

natječaj za zapošljavanje službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme

– voditelj Odjela za održavanje infrastrukture i hortikulture (m/ž) – 1 izvršitelj

  

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos više službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, među kojima i za radno mjesto voditelj Odjela za održavanje infrastrukture i hortikulture (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 8 od 24. siječnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 6 prijava.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

I                 SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PRTOMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA

I.I.            ODJEL ZA ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE

I.I.1.        Voditelj Odjela za održavanje infrastrukture i hortikulture (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

TOMISLAV ŠTRBAC

 

NAPOMENE:

– izabrani kandidat će započeti s radom dana 26. ožujka 2018. godine;

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– izabrani kandidat dužan se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

 

U Plitvičkim Jezerima, 19. ožujka 2018.

Ur. broj: 1551/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević