21. svibnja – Dan Natura 2000

Urednik Novosti, Novosti stručne službe

Dan je proslave najveće koordinirane mreže na svijetu za očuvanje najugroženijih vrsta i staništa u Europi. Na taj dan usvojena je Direktiva o staništima (21. svibnja 1992.) koja je uz Direktivu o pticama (usvojenu 1979.) pravni temelj Natura mreže. Bit proslave je educiranje javnosti o važnosti očuvanja prirode za dobrobit svih nas.

Zaštita vrsta i njihovih staništa nije samo dužnost prema prirodi, već i stvar našeg vlastitog interesa, našeg opstanka!

Dobrobiti mreže Natura 2000 su neprocjenljive za prirodu, ljude i gospodarstvo.

Osigurava zaštitu i oporavak 1 200 rijetkih i ugroženih vrsta i 230 tipova staništa. Ljudima nudi vitalne usluge poput slatke vode, kukaca oprašivača, zaštitu od poplava, erozije i klimatskih promjena. Gospodarstvu osigurava usluge ekosustava u vrijednosti od oko 200-300 milijardi eura godišnje. Više od 4 milijuna radnih mjesta izravno ovisi o zdravim ekosustavima u Europi.

Natura mreža ne podrazumijeva režim stroge zaštite i zaustavljanje razvojnih aktivnosti, već uspostavu upravljačkih mehanizama koje će osigurati suživot čovjeka i prirode.

Brojna područja koja obuhvaća (više od 27 000) definiranim upravljačkim mehanizmima uspješno doprinose očuvanju europske prirodne baštine. Nacionalni park Plitvička jezera dio je mreže Natura 2000 koji svojim Planom upravljanja osigurava zaštitu i očuvanje najugroženijih vrsta i staništa Europe i svijeta: 28 biljnih i životinjskih vrsta (izuzev ptice), 21 vrstu ptica i 20 stanišnih tipova.

Više o Natura mreži doznajte na linku: https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/natura-2000_en, posjetite jedno od Natura područja, pridružite se u nastojanjima njenog očuvanja.

Posjetite Natura područje Nacionalni park Plitvička jezera!