24.06. Međunarodni dan ambrozije

Urednik Blog, Novosti, Novosti stručne službe

Ambrozija Ambrosia artemisiifolia jedna je od najgorih invazivnih stranih korovnih biljaka, danas rasprostranjena gotovo diljem svijeta. Njezina invazivnost očituje se nizom štetnih utjecaja na bioraznolikost, usluge ekosustava, zdravlje ljudi i gospodarstvo.

Da bi se skrenula pozornost na potrebu pravovremenog suzbijanja, prve ljetne subote, obilježava se Međunarodni dana ambrozije. U to vrijeme biljka je u ranom vegetacijskom stadiju i pruža dovoljno vremena za edukaciju, pokretanje i priključivanje aktivnostima prije cvatnje.

U Hrvatskoj je široko rasprostranjena i nalazi se na Popisu stranih invazivnih vrsta.

Nažalost i u Nacionalnom parku Plitvička Jezera, na staništima koja su pod utjecajem čovjeka (uz ceste, putove, na obradivim i zapuštenim površinama), pronašla je i pronalazi svoje mjesto potiskujući vrste koje prirodno dolaze na takvim staništima.

Kako vi možete pomoći?

Savjesno se ponašati prema uočenim biljkama ambrozije, uništavati ih na manjim površinama u osobnom vlasništvu, bilježiti i dojavljivati površine obrasle ambrozijom Stručnoj službi Parka strucna.sluzba@np-plitvicka-jezera.hr i Zavodu za zaštitu prirode https://invazivnevrste.haop.hr/.