Bubnjači plitvičkih šuma

Urednik Blog

Bubnjači plitvičkih šuma

Riječ je o pticama iz porodice djetlovki (Picidae) koje se po nizu posebnosti razlikuju od ostalih ptica. Djetlovke (djetlići) prilagođene su penjanju po stablima što im omogućavaju stopala prilagođena za kretanje po drveću u svim smjerovima, oštre kandže kojima se drže za koru te čvrst rep kao oslonac. Djetlići se najviše hrane kukcima potkornjacima i ličinkama kukaca. Kako bi došle do kukaca i ličinaka ispod kore pomaže im dug, tanak i oštar kljun poput dlijeta (po tome su dobile ime) kojim kljucaju stablo te dugački, ispružljivi, ljepljivi jezika kojim izvlače kukce iz trulog drveća i tla. Imaju sposobnost da pomoću svestranog kljuna buše rupe (duplje) što druge ptice ne mogu.

Za njih tako možemo reći da su u šumskim ekosustavima od višestruke koristi. Čistači su šuma od ličinki kukaca, graditelji gnijezda za vlastite potrebe, ali i za potrebe drugih vrsta ptica i sisavaca koje koriste napuštene duplje djetlovki (sjenice, brgljezi, čvorci, golub dupljaš, planinski ćuk, vjeverice kune i dr.)

Posebnost je, naročito nekih vrsta, glasno i karakteristično bubnjanje. Bubnjanje   koje čujemo u proljeće zapravo je niz brzih udaraca kljuna u drvo, čime se djetlići služe kako bi označili teritorij ili dozvali partnera: Ja sam tu! U proljeće plitvičkim šumama u svim smjerovima odzvanjanju bubnjači (djetlići) što je poseban i nezaboravan doživljaj.

Djetlići su posebni i po tome što ostavljaju najveći broj raznolikih tragova koji odaju da su prisutni na nekom području (rupe u drveću, tragove hranjenja na starim i trulim stablima, komadiće drveta ispod izbušenih rupa, “nakovanj” u kojem otvaraju tvrde dijelove plodova da bi došli do hrane, i dr.) Kako različite vrste ostavljaju različite tragove po njima je moguće odgonetnuti koja je vrsta boravila na tom području, naročito zimi kad su djetlići znatno tiši.

Na području Parka od 10 vrsta zabilježenih za Hrvatsku obitava ih devet od čega 8 kao stanarice i jedna vrsta selica:

  • Crna žuna Dryocopus martius
  • Zelena žuna Picus viridis
  • Siva žuna Picus canus
  • Veliki djetlić Dendrocopos major
  • Crvenoglavi djetlić Dendrocopos medius
  • Planinski djetlić Dendrocopos leucotos
  • Mali djetlić Dendrocopos minor
  • Troprsti djetlić Picoides tridactylus
  • Vijoglav Jynx torquilla

Zastupljenost vrsta djetlića i njihova brojnost na koju ukazuje kontinuirani monitoring koji se provodi u suradnji s Udrugom Biom govori o kvaliteti šumskih ekosustava Parka i njihovoj važnosti za očuvanje ovih danas rijetkih i ugroženih vrsta ptica.

 

Napomena: Tjedan Faune drugi je od osam promotivnih tjedana kojim se najavljuje rođendan Nacionalnog parka Plitvička jezera. Saznaj više

Vaš Nacionalni park Plitvička jezera

Crvenoglavi djetlić Dendrocopos medius (Foto: Tomislav Klanfar)

Crvenoglavi djetlić Dendrocopos medius (Foto: Tomislav Klanfar)

Crna žuna Dryocopus martius (Foto: Boris Ende)