Dugotrajno članstvo u EUROPARC Organizaciji

Urednik Novosti

„Na međunarodnoj EUROPARC konferenciji održanoj u Latviji od 24. – 27. rujna 2019. godine, Nacionalni park Plitvička jezera primio je certifikat u znak zahvalnosti za dugotrajno članstvo u EUROPARC Organizaciji!

Više o EUROPARC Organizaciji kao i o njenom značenju kroz povijest za naš Park, pročitajte na linku.