Fenologija vodenih kukaca

Urednik Uncategorized @hr

Vodeni kukci su najzastupljenija skupina živog svijeta u slatkim vodama, kako po brojnosti tako i po biomasi i raznolikosti. Njihova je važnost u tome što su izvrsni indikatori stanja ekosustava, premda su najčešće zanemareni zbog objektivnog razloga – izuzetno je mali broj stručnjaka koji ih istražuju, kao i brojne poteškoće u njihovoj identifikaciji do razine vrste. Ipak, područje Dinarida, kojem pripada i Nacionalni park Plitvička jezera, značajno je po velikom broju vrsta kao i po visokoj stopi endemičnosti.

Glavni ciljevi ovoga istraživanja su:

1. pružiti pregled dosadašnjih istraživanja vodenih kukaca na području Plitvičkih jezera s bibliografskom bazom objavljenih radova;
2. utvrditi dosadašnji popis objavljenih vrsta vodenih kukaca s posebnim naglaskom na red dvokrilaca (Diptera) s njihovom rasprostranjenošću; 
3. pružiti pregled novih (novoopisanih i novoutvrđenih) i značajnih rijetkih vrsta vodenih kukaca s posebnim naglaskom na red dvokrilaca (Diptera);
4. pružiti trenutno dostupne analize fenologije i biocenološkog sastava zajednice;
5. pružiti podatke o brojnosti jedinki i njihovoj rasprostranjenosti.

Na području Nacionalnog parka dugi niz godina provodi se istraživanje vodenih kukaca, a od 2019. godine Nacionalni park započeo je s financiranjem tih istraživanja kako bi se dobili cjeloviti i sistematični entomološki podaci. Utvrđeni lokaliteti na kojima se provode terenska istraživanja su: izvor Bijele rijeke, izvor Crne rijeke, izlazna barijera Prošćanskog jezera, izlazna barijera Kozjaka i jedan privremeni, utvrđen zbog iznenadnih promjena uzrokovanih lomom barijere nizvodno od Milinog jezera. Na svakom lokalitetu mjereni su fizikalno-kemijski pokazatelji te uzimani uzorci sakupljeni u emergencijskim klopkama, koji su se potom determinirali u laboratoriju. Iako je terenski rad u ovom segmentu uključivao 4 (­­+1) lokacije, sveukupno istraživanje obuhvaćeno ovim izvještajem trajalo je (s prekidima) od 2007. godine na ukupno 25 lokacija. Istraživanje su provodili istraživači s PMF-a zajedno s djelatnicima Znanstveno-stručnog centra Nacionalnog parka.

Izvor Bijele rijeke s piramidnim klopkama (Foto: Arhiva NPPJ)

Do sada su utvrđene 162 vrste vodenih dvokrilaca, od čega 10 novih nalaza za Plitvička jezera. Unutar te skupine najveću raznolikost pokazuje porodica Chironomidae sa 68 zabilježenih vrsta. Slijede Empididae s 22 vrste, Limoniidae s 19 vrsta, Simuliidae s 12 vrsta, pa Psychodidae (9), Dixidae (9), Stratiomydae (5), Pediciidae (4), Tabanidae (2), Athericidae (1) i Tipulidae (1). Na temelju dosadašnjih istraživanja stvorena je izdašna literaturna baza radova o fauni vodenih kukaca Plitvičkih jezera.

Piramidne klopke na izvoru Crne rijeke (Foto: Arhiva NPPJ)

Za detaljnije utvrđivanje pojavnosti i rasprostranjenosti vrsta te utjecaj klimatskih promjena na vrste, istraživano razdoblje smatra se prekratkim jer je takva istraživanja nužno provoditi 20 i više godina u kontinuitetu. Tako Nacionalni park Plitvička jezera planira u suradnji s PMF-om nastaviti istraživanje kroz najmanje sljedećih 10 godina, čime bi se dobio detaljan i sistematičan uvid u cjelovitu fenologiju vodenih kukaca na ovom području.