„Jeste li ih vidjeli?“

Urednik Novosti

Jelenak (Lucanus cervus)

Dragi naši posjetitelji i djelatnici Nacionalnog parka Plitvička jezera,

u tijeku je akcija „Jeste li ih vidjeli?“ koju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi s ciljem uključivanja javnosti u određivanje rasprostranjenosti kornjaša te podizanja svijesti o važnosti njihovog očuvanja, održava se i ove godine.

Ukoliko opazite jelenka (Lucanu cervus), alpinsku strizibubu (Rosalia alpina) ili veliku četveropjegu strizibubu (Morimus funereus), možete njihovu fotografiju poslati na adresu e-pošte: jelenak@mzoe.hr (uz fotografija potrebno je navesti datum, vrijeme i lokaciju viđenja te ime i prezime opažača).

Tradicionalno će po završetku akcije biti izabrane najbolje fotografije te će biti nagrađena osoba koja dojavi najviše nalaza.

Alpska strizibuba(Rosalia alpina)

Jelenak, alpinska strizibuba i velika četveropjega strizibuba pripadaju jednoj od najugroženijih skupina kornjaša – saproksilnim kornjašima, čije se ličinke hrane umirućim i raspadajućim drvetom te su važna karika u kruženju hranidbenih tvari u ekosustavu.

Ove tri vrste, osim što su veoma lijepe, zanimljive i lako prepoznatljive, pokazatelj su kvalitete i očuvanosti staništa u kojem žive tako da ih uzimamo kao indikatore stanja ekosustava.

Velika četveropjega strizibuba (Morimus funereus)

Navedene su na dodacima EU Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore Europske unije, zbog čega je Hrvatska odredila područja važna za njihovo očuvanje koja su dio Ekološke mreže Republike Hrvatske, a time i Natura 2000 ekološke mreže Europske unije, a njihovo je stanje očuvanosti Hrvatska dužna pratiti i očuvati ga u povoljnom stanju.

Nacionalni park Plitvička jezera