Međunarodni dan akcije za rijeke

Urednik Novosti, Novosti stručne službe

Svake godine, 14. ožujka, obilježava se Međunarodni dan akcije za rijeke kako bi se podsjetilo na njihove brojne vrijednosti te potaknulo na bolje upravljanje svim rijekama diljem svijeta. Ovogodišnji moto obilježavanja je Voda za sve.

Rijeke su najveći prirodni vodotoci koji obuhvaća ju tek oko 0,0002% ukupne vodene mase na Zemlji no njihova važnost i vrijednost je daleko veća. Riječni sustavi zona su najveće bioraznolikosti, ali i najintenzivnije ljudske aktivnosti. Rijeke su važan sastavni dio prometne mreže, njihova energija se iskorištava za dobivanje električne energije, koriste se za natapanje milijuna hektara tla te za vodoopskrbu naselja, gradova i industrije. Nažalost, intenzivno korištenje rijeka dovelo je do sadašnje situacije u kojoj su slatkovodni ekosustavi, u koje ubrajamo i riječne sustave, najviše degradirani na svijetu i potrebna je globalna akcija kako bi se to preokrenulo. Rijeke su ključne za obnovu i održavanje svjetske bioraznolikosti.

Upravo zbog toga se na današnji dan diljem svijeta ljudi okupljaju kako bi zaštitili i proslavili rijeke. Stoga vas i mi pozivamo da svojim aktivnostima napravite korak naprijed u zaštiti, očuvanju ili restauraciji vaših rijeka i rječica. Pišite upravljačkim institucijama, organizirajte čišćenje rijeka, inicirajte uklanjanje nefunkcionalnih umjetnih pregrada na njima, održavajte radionice u vašim lokalnim zajednicama ili pak samo prošećite uz svoje rijeke i podsjetite se zašto su nam toliko važne.

Nama su, u Nacionalnom parku Plitvička jezera, naše rijeke i rječice nemjerljivo bogatstvo.