Međunarodni dan akcije za rijeke

Urednik Novosti

Svakog 14. ožujka obilježava se Međunarodni dan akcije za rijeke kako bi se podsjetilo na njihove brojne vrijednosti te potaknulo na bolje upravljanje svim rijekama diljem svijeta.

Rijeke su najveći prirodni vodotoci, a iako obuhvaćaju samo neznatni dio (oko 0,0002%) ukupne vodene mase na Zemlji njihova mreža je poput krvožilnog sustava našeg planeta. Riječni sustavi su zona najveće bioraznolikosti na Zemlji, ali i najintenzivnije ljudske aktivnosti. Rijeke su važan sastavni dio prometne mreže, njihova energija se iskorištava za dobivanje električne energije, koriste se za natapanje milijuna hektara tla te za vodoopskrbu naselja, gradova i industrije. Nažalost, intenzivno korištenje rijeka dovelo su do sadašnje situacije u kojoj su slatkovodni ekosustavi, u koje ubrajamo i riječne sustave, najviše degradirani na svijetu i potrebna je globalna akcija kako bi se to preokrenulo.

Rijeke su ključne za obnovu i održavanje svjetske bioraznolikosti

Upravo zbog toga se na današnji dan diljem svijeta ljudi okupljaju kako bi zaštitili i proslavili rijeke. Stoga vas i mi pozivamo da svojim aktivnostima napravite korak naprijed u zaštiti, očuvanju ili restauraciji vaših rijeka i rječica. Pišite upravljačkim institucijama, organizirajte čišćenje rijeka, inicirajte uklanjanje nefunkcionalnih umjetnih pregrada na njima, održavajte radionice u vašim lokalnim zajednicama ili pak samo prošećite uz svoje rijeke i podsjetite se zašto su nam toliko važne. #RiversUniteUs

Na slijedećim poveznicama možete vidjeti dio bogatstva naših rijeka i rječica u Nacionalnom parku Plitvička jezera.