Odluka o djelomičnom poništenju natječaja

Urednik Natječaji za zakup

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (Klasa: 011-01/04-016, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine) i točke 15. Natječaja za prikupljanje ponuda za davanje u zakup zatvorenih objekata (drvenih kućica) u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ za vrijeme trajanja turističke sezone 2018. godine od 27. travnja 2018. godine, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ donosi sljedeću:

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU
javnog natječaja za davanje u zakup zatvorenih objekata (drvenih kućica)
za vrijeme trajanja turističke sezone 2018. godine

 

I.

Poništava se djelomično javni natječaj za davanje u zakup zatvorenih objekata (drvenih kućica) u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ za vrijeme trajanja turističke sezone 2018. godine, i to u dijelu koji se odnosi na davanje u zakup:

  1. Drvena kućica br. 1. na Ulazu I „Rastovača“ (površine 6m2)
  2. Drvena kućica br. 2. na Ulazu I „Rastovača“ (površine 6m2).

II.

Za predmetne zatvorene objekte bit će raspisan ponovljeni javni natječaj.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

  

Plitvička Jezera, 16. svibnja 2018. godine

URBROJ: 3650/18

 

Ravnatelj

                                                                                                                                           Tomislav Kovačević