Poziv kandidatima na intervju

Urednik Natječaji za posao

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU
natječaj za zapošljavanje službenika na određeno vrijeme (nepuno radno vrijeme) –
stručni referent zaštite na radu (m/ž) – 2 izvršitelja

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. st. 1. i st. 2. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika na određeno vrijeme (nepuno radno vrijeme) – stručni referent zaštite na radu (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 47 od 23. svibnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 5 prijava.

Svi kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji zadovoljavaju propisane formalne uvjete natječaja pozivaju se da pristupe na intervju koji će se održati dana 14. lipnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati na Plitvičkim Jezerima, ZSC dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

Za radno mjesto: stručni referent zaštite na radu (m/ž)

Vrijeme početka intervjua

1. NIKOLA RAPAIĆ

9,00 sati

2. VALENTINA BUKOVAC

9,15 sati

3. MARIO ŠOŠERKO

9,30 sati

4. DOMAGOJ MATASIĆ

9,45 sati

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške i/ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na intervju, kandidati se mogu obratiti v.d. voditeljici Službe zajedničkih poslova – tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; mob. 099/2767-300).

U Plitvičkim Jezerima, 7. lipnja 2018.
Ur. broj: 4797/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević