Poziv na razgovor (intervju) za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (Turistička sezona 2024.) – 4.3.2023.

Urednik Natječaji za posao, Novosti

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2024.) objavljenog dana 4. siječnja 2024. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje:

Poziv na razgovor (intervju) kandidatima koji su podnijeli prijavu na oglas za turističku sezonu za radna mjesta: informator – blagajnik parkinga, blagajnik, referent AOP-a, turistički vodič, recepcionar II, recepcionar III i referent turističke prodaje III. vrste

Razgovor s kandidatima koji su podnijeli prijave za rad na navedenim radnim mjestima održat će se 4. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) u hotelu Jezero (Plitvička Jezera) – tv salon  – prema sljedećem rasporedu:

1. INFORMATOR – BLAGAJNIK PARKINGA– s početkom u 9,00 sati:

R. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
23Vuković Predrag (1990)
297Orešković Marijana (1971)
321Bićanić Josip (1999)
473Bićanić Ivana (1995)
487Kranjčević Matej (1996)
517Škrtić Marija (1976)
519Kovačić Josipa (1962)
534Špoljarić Lana (2005)
635Antonić Antonela (2004)
652Antonić Nikolina (1998)
694Vuković Lucija (1979)
710Pavličić Josip (1988)
740Herak Danijela (1987)

2. BLAGAJNIK – s početkom u 10 sati

R. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
137Kraljić Josipa (2002)
386Mileusnić Marina (1969)
445Obajdin Josipa (1985)
484Banić Ivica (2003)
547Došen Vera (1971)
581Orešković Natalija (1966)
595Špehar Anita (1990)
599Muić Emanuela (2004)
693Vuković Lucija (1979)
723Magdić Patricija (1994)

3. REFERENT AOP-a – s početkom u 11,00 sati

R. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
236Hodak Ivana (2004)
296Orešković Marijana (1971)
331Jurić Antonela (2003)
359Magdić Andreja (1998)
542Bogut Marko (1983)
674Bićanić Jadranka (1978)

4. TURISTIČKI VODIČ – s početkom u 11,30 sati

R. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
36Burić Katarina (1976)
500Špoljarić Tomislav (1998)
787Hodak Ana (1994)

5. RECEPICONAR II i III – s početkom u 12,00 sati

R. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
62Matovina Antonela (2004)
140Hodak Maja (1991)
166Matovina Monika (2003)
338Špoljarić Marija (1985)
391Špehar Josipa (1999)
430Jukić Matea (1996)
452Muić Valentina (1998)
468Dolić Nadija (1978)
471Špehar Jelena (2002)
549Bičanić Ana (1980)
619Matovina Josip (2003)
623Podnar Fran (2003)
675Mujić Luka (2004)
221Malkoč Matej (2004)
622Matovina Danijel (1995)
698Cindrić Damir (1999)

6. REFERENT TURISTIČKE PRODAJE III. VRSTE – s početkom u 13,15 sati

R. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
701Franjković Josipa (1996)

*Napomena: s kandidatima koji su se prijavili za rad na više radnih mjesta, istodobno će biti održan razgovor i za preostala radna mjesta za koja su podnijeli prijavu.

U Plitvičkim Jezerima, 29.02.2024.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Poziv