Raznolikost biljaka uz jezera i na sedrenim barijerama

Urednik Uncategorized @hr

U Nacionalnom parku Plitvička jezera možemo istaknuti značajnu raznolikost biljnih vrsta unutar zaštićenog područja i to s više od 1400 vrsta. Među biljnim vrstama koje pripadaju različitim staništima poput šumskih i travnjačkih, nalazimo i one kojima je stanište uz rubove jezera ili na sedrenim barijerama.

Spuštajući se u kanjon Donjih jezera s Ulaza 1 i prelaskom preko prve sedrene barijere Novakovića Broda, uočit će se ljutak (Cladium mariscus) sa svojim oštrim, duguljastim listovima.

Pogled kroz ljutak na jezero Kaluđerovac (Arhiva NPPJ)

Na ovom prijelazu, ali i uz rubove drugih jezera raste trska (Phragmites australis) čije stabljike izrastu i više od 2 metra.

Trska na Kaluđerovcu (Arhiva NPPJ)

Sedrene barijere bit će stanište za biljku karpatski lopuh (Petasites kablikianus) koja cvate u rano proljeće, a zatim rastu veliki obli zeleni listovi. Ova biljna vrsta je jedna od dominantnih vrsta sedrenih barijera te ima reliktni karakter što bi značilo da je njena današnja rasprostranjenost svjedok nekadašnjeg ledenog doba. Uz lopuh često dolazi biljka konopljika (Eupatorium cannabinum).

Cvjetanje karpatskog lopuha (Arhiva NPPJ)
Obli listovi karpatskog lopuha (lijevo) i ružičasti cvatovi konopljike (desno) na Gornjim jezerima (Arhiva NPPJ)

U kanjonu Donjih jezera na sedrenim barijerama mogu se uočiti grmolike, drvenaste vrste poput vrba (Salix sp.) koje na Plitvičkim jezerima dolaze s nekoliko vrsta te crna bazga (Sambucus nigra), a ove biljne vrste karakteristične su i za Gornja jezera. Na slapištima će se pojaviti i trave poput bijele rosulje (Agrostis stolonifera) te šarene šašuljice (Calmagrostis varia). Bijela rosulja, koja raste na strmim slapovima i sedrenim barijerama, daje oblik poput brade.

Bijela rosulja u gornjim dijelovima sedrene barijere (foto: R. Jug)

Prelazeći preko Kozjačkih mostova, na mjestu gdje završavaju Gornja jezera, a počinju Donja jezera, uz drveni mostić rastu „livade“ ljutka.

Močvarni ljutak na Kozjačkim mostovima (Arhiva NPPJ)

Šumsku vegetaciju razvijenu iznad i oko sedrenih barijera čine drvenaste vrste poput gorskog javora (Acer pseudoplatanus), gorskog jasena (Fraxinus excelsior), crne johe (Alnus glutinosa) i običnog graba (Carpinus betulus).

Drvenasta vegetacija na Gornjim jezerima (Arhiva NPPJ)

Uz rub Prošćanskog jezera može se uočiti rogoz (Typha sp.), ali ova biljna vrsta nema značajnu brojnost u drugim jezerima i tek se pojedinačno pojavljuje.

Rogoz u obalnom pojasu Prošćanskog jezera (Arhiva NPPJ)

Pročitajte i druge zanimljive Priče iz Nacionalnog parka Plitvička jezera