REZULTATI PONOVLJENOG NATJEČAJA turistička sezona 2019.

Urednik Natječaji za posao

(Ponovljeni natječaj od 17. travnja 2019. godine, ur. broj: 2901/19 – objavljen dana 24. travnja 2019. godine u „Narodnim novinama“ br. 41/19, te na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

I                 PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.1. Voditelj šanka – 2 izvršitelja

                  – ANTE RUKAVINA(21) – 17.05.2019.-31.10.2019.

                  – SANDRA ŠIMUNOVIĆ(15) – 17.05.2019.-31.10.2019.

I.2. Kuhar II – 1/6 izvršitelja

                  – KSENIJA TONKOVIĆ(18) – 17.05.2019.-31.10.2019.

I.3. Kuhar III – 3/5 izvršitelja

                  – MARICA CRNKOVIĆ(8) – 17.05.2019.-31.10.2019.

                  – IVONA MATOLIĆ(13) – 01.06.2019.-31.10.2019.

                  – DRAGANA DRAKULIĆ(23) – 19.06.2019.-31.10.2019.

I.4. Slastičar II – 0/2 izvršitelja

I.5. Kuhar roštilja-pečenjar  – 0/8 izvršitelja

I.6. Mesar – 1/2 izvršitelja

                  – DAVOR SEP(6) – 17.05.2019.-31.10.2019.

I.7. Pomoćni kuhar – 1 izvršitelj

                  – MANUELA VIDMAR(1) – 17.05.2019.-31.10.2019.

Ukupno: 8/26 izvršitelja 


II               PODRUŽNICA TRGOVINE

II.1. Prodavač II* – 4 izvršitelja

JOSIPA KESER (11) – 17.05.2019.-30.09.2019.

MARTINA KUČINIĆ (12) – 17.05.2019.-30.09.2019.

–  MARIJA ŠPEHAR (20) – 17.05.2019.-30.09.2019.

VALENTINA  LADIŠIĆ (22) – 17 .05.2019.-30.09.2019.

Ukupno: 4 izvršitelja 

*Napomena:radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata

 III             PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

III.1. KV tesar – 1/2 izvršitelja

JOSIP RENDULIĆ (3) – 19.06.2019. – 31.10.2019.

Ukupno: 1/2 izvršitelja 

Sveukupno: 13/32 izvršitelja

NAPOMENE:

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

– Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

– izabrani kandidati dužni su se najkasnije do 15. svibnja 2019. godinejaviti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-062 i 053/751-274), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;

– ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta prije predviđenog početka rada, pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr)

– ukoliko netko od prijavljenih osoba na predmetni natječaj smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju koje propisuje Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) može uputiti pisani prigovorJavnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr);

– u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2019., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objavljivati izmjene i dopune ovih Rezultata natječaja;

– za sve dodatne informacije i/ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u objavljenim Rezultatima natječaja, sve prijavljene osobe na predmetni natječaj mogu se obratiti v.d. voditeljici Službe zajedničkih poslova – tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; mob. 099/2767-300) zaključno do 31. svibnja 2019. godine (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 10. svibnja 2019.

Ur. broj: ______/19

                                                                                                                                                                  Ravnatelj

   Tomislav Kovačević