Speleološki objekti NP Plitvička jezera

Urednik Blog

Područje Plitvičkih jezera građeno je od karbonatnih stijena (uglavnom vapnenaca i dolomita) iz razdoblja mezozoika, na kojima se razvio krški reljef bogat površinskim i podzemnim reljefnim oblicima. Neke od njih vidjet ćete dok se vozite automobilom ili šećete stazama u Parku, ali velik broj ih je skriven u podzemlju, još uvijek neotkriven i neistražen. Eldorado za speleologe, biospeleologe, geomorfologe i druge znanstvenike i stručnjake.

Speleološki objekti su, sa stajališta zaštite prirode, izuzetno značajni jer su stanište brojnim rijetkim i zaštićenim vrstama, te su bogati špiljskim ukrasima koji nastaju tisućama godina.

S morfološkog gledišta, na ovom području razlikujemo pojavu špilja oblikovanih ispod sedrenih slapišta (o kojima ste mogli čitati u Tjednu sedre) karakterističnih za Gornja jezera i špilja nastalih erozijsko-korozijskim procesima u okršenim karbonatnim stijenama, nastalim milenijskim radom površinskih i podzemnih voda.

Dosad je na području Nacionalnog parka istraženo oko 100 speleoloških objekata, od kojih je najdulja špilja Golubnjača (u kanjonu Korane) duga 165 m, a najdublja jama je Čudinka, duboka 203 m.

Godine 1964. unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera, tri špilje smještene u kanjonu Donjih jezera i rijeke Korane, proglašene su geomorfološkim spomenicima prirode, a to su:

  • Špilja Šupljara – nastala urušavanjem dna ponikve, odnosno svoda špilje. Ima tri dvorane spojene prostranim hodnikom, ukupne dužine 68 m. U jednom hodniku nekoliko je gomoljastih ukrasa kao i jedan stalagnat, špiljski stup nastao spajanjem stalaktita i stalagmita. Jedina je špilja otvorena za posjećivanje.
  • Crna pećina (Vile jezerkinje) – naziv Crna dobila je zbog nakupina guana (šišmišji izmet), a poznata je i pod imenom Pećina vile jezerkinje, zbog sigaste tvorevine koja je podsjećala na vilu. Sastoji se od donje i gornje dvorane, ukupne dužine 105 m.
  • Špilja Golubnjača – ima veliko predvorje i dvije dvorane ukupne dužine 165 m, te se odlikuje bogatstvom špiljskih ukrasa. Špilja je u svrhu očuvanja, kao i Crna pećina, zatvorena za posjećivanje.

 

Unutrašnjost špilje Šupljare (Arhiva NP PJ)

 

Stalagnat u Šupljari (Arhiva NP PJ)

 

Špilja Golubnjača početkom 20. stoljeća – u unutrašnjosti izgrađen neprimjeren betonski most i pogled iz špilje prema Sastavcima i izvorišnom dijelu rijeke Korane (Arhiva NP PJ)

Napomena: Geo tjedan treći je od osam promotivnih tjedana kojim se najavljuje rođendan Nacionalnog parka Plitvička jezera. Saznaj više

Vaš Nacionalni park Plitvička jezera